Dětská skupina s názvem Klubíčko bude pro děti od jednoho roku do šesti let. Zakladatelé na tento záměr získali dvoumilionovou dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí.

Ministerstvo pomohlo dvěma miliony korun

Klubíčko bude fungovat od letošního listopadu, celý projekt bude trvat dva roky. Zda bude pokračovat i po uplynutí dotační podpory, je prozatím otázkou. Podobnou službu chystají také ve Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm.

Zaměstnaní rodiče, kteří by chtěli využít hlídání dětí, avšak věkově jejich ratolesti ještě nedosahují na mateřskou školu, anebo chtějí vyzkoušet něco jiného, mohou od listopadu využít dětské skupiny Klubíčko.

Ta bude v každodenním provozu v prostorách Alceda a pojme deset dětí. „Do Klubíčka mohou rodiče umístit děti už od jednoho roku. To byl vlastně první záměr pro založení skupiny. Často se bavíme s rodiči, kdy třeba maminka potřebuje jít do práce dřív a má dvouleté dítě, které ještě nemůže chodit do školky. Dětská skupina by tuto situaci mohla pomoci vyřešit," objasnila vedoucí Rodinného a mateřského centra Vsetín Pavla Fojtíková.

Do skupiny mohou děti do šesti let věku

Do skupinky však mohou rodiče přihlásit i starší děti do věku šesti let. Program pak bude přizpůsobený podle věkové skladby a dovedností dětí. „Dětské skupiny jsou službou rodinného typu. Jedná se o hlídání dětí se vzdělávacím programem, který je postaven na individuálním přístupu a adekvátně k věku dětí," uvádí Iva Slováčková z Alceda.

Tato flexibilní forma péče o dítě bude pro zájemce k dispozici celý pracovní týden. Rodiče si mohou zvolit, zda své dítě umístí do dětské skupiny na každý den, či pouze na konkrétní dny v týdnu.

„O děti se budou starat kvalifikovaní pracovníci denně od půl osmé do půl čtvrté s možností úpravy doby dle domluvy," informuje ředitel Alceda Pavel Bartoň s tím, že případní zájemci jsou zváni 9. června na besedu, která se bude konat od 10 hodin v Rodinném a mateřském centru.

Pečovatelé budou mít možnost s dětmi bohatě využít prostory Alceda, a to keramickou dílnu, tělocvičnu a hudebnu. Mohou také navštívit zvířátka v zookoutku či podniknout výlet na terénní středisko Hájenka v Semetíně.

Založení skupiny iniciovalo Rodinné a mateřské centrum Vsetín. „Nicméně neměli na realizaci dostatečnou kapacitu, a tak jsme se ve spolupráci s nimi do toho pustili my. Všechno spolu konzultujeme a pracovníci z centra nám metodicky radí, co a jak máme dělat, aby výsledek byl co nejlepší," vysvětlil Bartoň.

Alcedo podalo na základě výzvy z ministerstva práce a sociálních věcí žádost o dotaci na dětskou skupinu a ta jim byla schválena. Finance použijí mimo jiné na přebudování prostor Alceda, aby vyhovovaly předpisům. „Musíme zřídit přípravnu na jídlo, přebudovat sociální zařízení, aby splňovalo hygienické předpisy, a také musíme zajistit zázemí pro spánek dětí. Dotace nám také z většiny pokryje provoz. Školné, které budeme vybírat, bude velmi nízké," řekl Bartoň s tím, že rodiče zaplatí za jedno dítě šest set padesát korun na měsíc a šedesát korun za jídlo na den, pokud ho budou chtít. Jinak mohou dětem sbalit jídlo s sebou.

O službě uvažují také v Meziříčí a v Rožnově

Projekt Klubíčko je na dva roky, nicméně určitá šance na pokračování tam je. Pokud by byl zájem o skupinu i po uplynutí dvou let, kdy bude mít Alcedo dotaci, zkusí službu zachovat, ale již s komerční cenou. „Vše se bude odvíjet podle poptávky," uvedl Bartoň.

Ve Valašském Meziříčí chtějí také připravit pro rodiče nejmenších dětí novou službu. Pokud vše dobře dopadne, budou moci pracující rodiče využít v září příštího roku mikrojesle. „Teprve zítra budeme podávat žádost o dotaci, takže výsledek budeme znát až někdy na konci roku. Kdyby se však zadařilo, zřídíme mikrojesle, což je služba rodinného typu, pro děti od půl roku do čtyř let," vysvětlila Jana Volfová, ředitelka Lesní mateřské školy Včelka ve Valašském Meziříčí. Jednalo by se o skupinku maximálně čtyř dětí a rodiče by je do ní mohli umisťovat podle potřeby třeba jen na jeden nebo dva dny či dopoledne v týdnu.

Službu podobného typu by chtěli zavést i v Rožnově pod Radhoštěm. Zatím je to však předmětem jednání. „Vážně o tom uvažujeme. Chtěli bychom něco takového obyvatelům našeho města nabídnout. Prozatím o tom však diskutujeme a přemýšlíme, kdo by tento dotovaný projekt zaštiťoval," uvedl mluvčí Rožnova Tomáš Gross.

VERONIKA HRABINOVÁ