AGEL Diagnostické centrum poskytuje pacientům specializovanou diagnostickou péči na třech pracovištích: v Novém Jičíně, Vsetíně a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Stěžejní součástí centra je Mamocentrum v Novém Jičíně a jeho detašované pracoviště ve Vsetíně.

Obě jsou akreditované k provádění preventivního mamografického vyšetření, tzv. mamárního screeningu. Jeho cílem je diagnostika zhoubného onemocnění prsu v co nejranějším a vyléčitelném stadiu. „V roce 2022 jsme na pracovištích v Novém Jičíně a Vsetíně provedli více než 27 tisíc mamografických vyšetření, z toho většinu v rámci prevence,“ uvedl vedoucí lékař AGEL Diagnostického centra Borek Frydrych.

Ultrazvukových vyšetření (SONO) bylo provedeno na všech třech pracovištích necelých 15 tisíc. „A rentgenových vyšetření přes šestnáct tisíc,“ dodal Frydrych. Součtem tedy zdravotnický personál provedl přes 58 tisíc vyšetření.

Pro získání titulu akreditované Mamocentrum je nutné získat osvědčení ministerstva zdravotnictví. To je spojeno s přísnými kritérii, která se týkají přístrojové techniky i odbornosti ošetřujícího personálu.

Zdravotníci AGEL Diagnostického centra vyšetřují na třech mamografických přístrojích s přímou digitalizací, které poskytují snímky s mimořádně vysokým tkáňovým kontrastem a ostrostí detailů při současné redukci rentgenového záření.

Přístroje navíc umožňují 3D zobrazení a jsou kompatibilní s miniinvazivní bioptickou technologií zvanou vakuová mamotomie. „Pomocí té jsme schopni zachytit zhoubné onemocnění prsu ještě ve formě přednádorového stavu,“ řekl Frydrych.

Celkovým počtem vyšetřených žen se Mamocentra AGEL řadí mezi 3 největší mamocentra v České republice.

AGEL Diagnostické centrum je také součástí Komplexního onkologického centra v Nemocnici AGEL Nový Jičín. Podstatnou část práce tak tvoří i diagnostická vyšetření (sonografická, radiografická, mamografická) u pacientů po onkologické léčbě, a to nejen v souvislosti s karcinomem prsu.

„Jsme rádi, že se nám námi nabízená vyšetření kontinuálně udržují v řádu desetitisíců vyšetření ročně. Tím spíše u mamografie, která je zcela bezpečnou metodou vyšetření prsů, jejímž hlavním cílem je včasné odhalení nádoru, aby mohla být případná léčba zahájena co nejdříve,“ říká jednatel společnosti a lékař Jakub Fejfar.

Na mamografické vyšetření lze přijít jako samoplátce: cena vyšetření je 900 korun a není nutná žádanka od gynekologa nebo praktického lékaře. V případě ultrazvukového vyšetření je cena 600 korun. Objednávat se lze během pracovní doby na telefonním čísle 800 266 666.