Konalo se zde každoroční okresní kolo soutěže mladých zdravotníků pro žáky základních škol. „Mají si možnost vyzkoušet, jak dobře se ve škole naučili první pomoc," uvedla hlavní rozhodčí Irena Šimčíková.

Do soutěže se zapojila tři družstva z prvních stupňů základních škol a sedm družstev z druhých stupňů z různých koutů okresu. Na jednotlivých stanovištích museli mladí zdravotníci prokázat, že zvládají základy první pomoci i resuscitaci, také polohování a transport zraněného, obvazovou techniku, a že umí ošetřit žilní i tepenné krvácení nebo zlomeniny. Rozhodčí hodnotili také to, zda děti umí správně a včas přivolat záchranku.

Mezi družstvy prvního stupně ZŠ zvítězil tým z Lidečka před týmy Hovězí a Hovězí B. Zcela shodné umístění bylo také mezi družstvy ze druhého stupně. Vítězné týmy postupují do krajského kola soutěže.