Osobností neziskového sektoru v sociální oblasti se stal Jan David navržený vsetínskou diakonií Českobratrské církve evangelické. „Cenu přebírám za všechny, kteří celým svým bytím cítí, že starat se o druhé a pomáhat jim je součást jejich povahy. Těch je tady na Vsetíně požehnaně," řekl při přebírání ceny Jan David.

V sociální oblasti byla také oceněna Dagmar Filgasová, kterou navrhla Rosca Vsetín za péči o osoby se zdravotním postižením. Cenu pro osobnost neziskového sektoru v oblasti sportu převzal Václav Jadrný navržený Tělocvičnou jednotou Sokol Vsetín. Václav Jadrný pravidelně organizuje pěší túry i pro starší turisty, podílí se také na přípravě mezinárodního týdne turistiky.

Cenu za firemní filantropii získala firma Austin Detonator. Navrhlo ji Rodinné a mateřské centrum a Valašský hokejový klub.

Ocenění Dárce Vsetínské nemocnice si odnesla společnost Indet Safety Systems, která se významně podílela na rozvoji zdejší léčebny dlouhodobě nemocných (LDN). Pro cenu Křesadlo určenou dobrovolníkům si přišly tři ženy. „Jedinou podmínkou pro nominaci byla minimálně roční dobrovolnická činnost," upřesnila Ivana Tomečková z dobrovolnického centra Adorea.

Jednou z oceněných je teprve šestnáctiletá Monika Krahulcová, která více než rok pravidelně navštěvuje pacienty léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) ve Vsetínské nemocnici. Se seniory si zpívá či jim hraje na kytaru.

Dále cenu Křesadlo získala Marie Matošková, která se dobrovolnictví věnuje od roku 2008 a v současné době mimo jiné působí jako dobrovolník v Domově pro seniory Jasenka Vsetín

Třetí oceněnou je Alena Schutová, která přesto, že je sama handicapovaná, je dobrovolnicí v Domu sociálních služeb Návojná, jehož klienty jsou osoby s duševním postižením a se závislostmi.

Poděkování se na zámku poté dostalo také jedenadvaceti bezpříspěvkovým dárcům krve, kteří v letech 2003 až 2015 získali Zlatý kříž III. stupně za 80 odběrů, II. stupně za 120 a Zlatý kříž I. stupně za 160 odběrů. Toto poděkování dárcům krve se letos konalo historicky poprvé.