Jak napovídá název akce, program se točil kolem brambor a toho, co se s nimi dá podniknout. „Pořádali jsme nejrůznější soutěže, například škrábání na rychlost či sběr brambor do košíků na čas,“ přiblížila za pořádající občanské sdružení Dědictví Velkých Karlovic Jindra Zvěřinová.

Nechybělo ani tvoření z brambor. Pod zručnýma rukama dětí i rodičů vznikala nejrůznější zvířátka: ježek, žirafa či dokonce kůň i s jezdcem. „Účastníky tvoření jsme rozdělili do tří kategorií a vítěze každé z nich odměníme,“ doplnila Zvěřinová.

Atrakcí, která zaujala velkou většinu dětí, bylo ruční lisování moštu. Nikoliv však z brambor, ale z jablek.

Co se něčeho dobrého na zub týče, Zemákové odpoledne se samozřejmě nemohlo obejít bez bramboráků. „Letos vyšlo krásně počasí, takže přišlo více dětí než vloni, kdy akce propršela. Museli jsme proto být zavření v chalupě,“ zhodnotila na závěr dva ročníky Zvěřinová.