Na louce poblíž fotbalového hřiště vyměří pořadatelé ze Spolku pro zachování valašských tradic parcely, na které se jednotliví soutěžící vrhnou s kosou.

„Kdo daný úsek oseče nejkvalitněji, nejstylověji a bude u toho navíc patřičně oblečený, vyhraje. Nejvíce bodů přidělují porotci za kvalitu, až v případě rovnosti rozhodne čas,“ vysvětlil za pořadatele Milan Mareček.

Soutěžící budou povzbuzovat harmonikáři, pro všechny pak zahraje valašská cimbálovka. Součástí akce bude ukázka tradičních řemesel a také divácky oblíbená soutěž v řezání hrbaňú.

Do Veliké ceny Valašska v sečení kosú se mohou zájmeci přihlásit v obchodě Maldovka, ve vsetínském infocentru, nebo hodinu před sobotním zahájením soutěže. Startovné je sto korun.