Ten nahradí dosavadní místo zpětného odběru a zajistí kompletní servis v oblasti odevzdávání, třídění a využívání všech typů odpadů a vysloužilých zařízení.

Práce na přípravě sběrného dvora budou zahájeny v první polovině letošního roku. „Musí dojít k některým stavebním úpravám, aby prostor pro ukládání odpadů vyhovoval přísným legislativním požadavkům,“ nastínil místostarosta města Martin Janík.

Díky stávajícím dispozicím areálu prý ale budou zásahy minimální. „I tak je ale nutné oplocení, vybavení elektronickou a silniční váhou, sběrnou nebezpečného odpadu, mobilní kanceláří, kamerovým systémem a kontejnery na ukládání všech druhů odpadů,“ přibližuje Janík.

Veřejnosti by mohl začít areál sloužit v říjnu, a to vždy po tři dny v týdnu a pravděpodobně také o sobotách. Jeho vybudování v prostorách kotelny na Luční ulici umožní dotace z Operačního programu Životní prostředí, které pokryjí 90 procent z celkových nákladů. Ty přesáhnou částku 4 miliony korun.