Výroba gobelínů má ve Valašském Meziříčí tradice sahající více než 120 let do minulosti. Tradici, kterou, kterou založil Rudolf Schlattauer a dnes v ní pokračuje ředitel meziříčské gobelínky Jan Timotej Strýček.

Díky spojení řemeslné tradice s předlohami umělců 20. a 21. století má ve Valašském Meziříčí vzniknout ojedinělá galerie. „První tapisérií, kterou připravujeme, je dílo významného českého malíře Mikuláše Medka nazvané Akce Vlna. Zobrazuje dvojici postav motajících klubko vlny, která je zároveň nedílnou součástí výroby tapisérií,“ přiblížil Jan Timotej Strýček. Zdůraznil, že vznik tohoto gobelínu by nebyl možný bez souhlasu Evy Kosákové, dcery Mikuláše Medka, která se na přípravu jeho vytvoření přijela podívat i se svou dcerou Adélou Procházkovou.

Výsledný gobelín bude mít rozměry 2 krát 2,5 metru.

„Jeho výroba nám zabere zhruba tři čtvrtě roku a velmi rádi bychom s prací započali v příštím měsíci. Postupně začneme vybírat také další umělce a díla, kterými na tuto tapisérii navážeme,“ nastínil Strýček.

Město Valašské Meziříčí tak v následujících letech získá do svých sbírek unikání umělecká díla, která navíc podtrhnou tradici místního regionu.

„Naší představou je, že postupem času vznikne v Muzejním a galerijním centru v Zámku Žerotínů nová galerie moderní tapiserie. V budoucnu bychom se pak chtěli ucházet také o zapsání této světově unikátní sbírky na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO,“ představil další plány starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Prozradil, že radnice hodlá činnost Moravské gobelínové manufaktury v následujících letech výrazně podpořit.

„Jedná se totiž doslova o rodinné stříbro našeho města,“ je přesvědčený starosta. Plánovaná galerie moderní tapiserie by podle jeho slov díky společnému projektu města a gobelínky v Meziříčí vznikne v horizontu následujících deseti až patnácti let.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 má radnice vyčleněnou částku půl milionu korun na nákup první tapisérie. „Rádi bychom i do následujících rozpočtů města zahrnuli obdobnou částku, která poslouží k nákupu dalších gobelínů a vytvoření unikátní sbírky moderního umění,“ doplnil Robert Stržínek.

Kdo byl Mikuláš Medek?

Mikuláš Medek (3. 11. 1926 – 23. 8. 1974) byl významný český malíř, o jehož díla je dnes velký zájem také v zahraničí. Ústředním motivem Medkova díla je téma lidského údělu, které umělec spojuje emotivním vyjádřením intenzivního prožitku mystického charakteru ve vnitřně jednotný a neobyčejně působivý celek, který k divákovi promlouvá s výraznou naléhavostí. Medkovo dílo se zpočátku opírá o tradici surrealismu. V roce 1952 vstoupil do existenciálního období s ústředním tématem lidské postavy v prostoru a na přelomu 50. a 60. let minulého století dospěl k abstraktní malbě. V posledním období svého života rozvíjel imaginativní malbu a věnoval se též knižní ilustraci. Od května do listopadu 2020 se v Praze ve třech výstavních prostorech Národní galerie uskuteční výstavy, které představí ucelené dílo Mikuláše Medka české veřejnosti.