Stalo se tak v roce 1997. Pouť se uskuteční v úterý 9. srpna, začne v 15 hodin průvodem z parku Abácie. Lidé se následně přesunou k téměř dva kilometry vzdálené kapličce Nanebevzetí Panny Marie.

„Cílem poutě je posílení víry lidí v Boha. Většina Romů je věřících a pouť berou jako jednu z mnoha příležitostí, jak uctít blahoslaveného Zefirína,“ vysvětlila ředitelka Charity Valašské Meziříčí Zdislava Odstrčilová.

Ti, kteří chodí ke svátostem, se budou moci v kapličce vyzpovídat. Po bohoslužbě bude v blízkosti kaple připraven oheň a gril k opečení špekáčků či masa.

Biblická soutěž

O hudební produkci se postará rodina Kandráčů. „Speciálně pro děti bude připravena biblická soutěž o krásné ceny nebo se budou moci podívat na svět z koňského sedla,“ dodala ředitelka. Datum konání pouti má svou symboliku. Nejenže se v roce 1861 Zefirín narodil do rodiny španělských kočovných Romů, ale 9. srpen je výročním dnem jeho mučednické smrti. V roce 1936 se během španělské občanské války zastal týraného kněze, za což jej vojáci i z důvodu nalezení růžence uvěznili a po 15 dnech jej spolu s dalšími vězni zastřelili. Z vězení se mohl dostat pouze pod podmínkou, že se nebude veřejně modlit, vyznávat víru a odloží růženec, což odmítl.