Doslova nerudovskou otázku – kam s úředníky – řešili meziříčští zastupitelé na svém posledním zasedání. V současnosti sídlí městský úřad hned ve čtyřech budovách na náměstí a v ulicích Soudní, Komenského a Zašovská.

Vzhledem k tomu, že do správního obvodu Valašského Meziříčí spadá 18 obcí, úřad ročně navštíví přes 100 tisíc lidí. Roztříštěnost jednotlivých pracovišť pro ně není ideální. Budova v Zašovské ulici navíc nutně potřebuje nákladnou rekonstrukci.

Opavit staré nebo stavět nové?

Zastupitelé zvažovali několik variant. Kromě stavby nové budovy právě také rekonstrukci stávajícího objektu v Zašovské ulici či přestavbu bývalého potravinářského učiliště na ulici Sokolská v centru města, které nyní využívá Základní umělecká škola Alfréda Radoka.

Diváci na 21. ročníku country festivalu Starý dobrý western na scéně v Letním kině v Bystřičce na Vsetínsku. Festival se konal od pátku 2. srpna do neděle 4. srpna 2019
Dějiště velkých festivalů osiří. Fanoušci se musí těšit o rok déle

„Jedná se o velmi důstojnou a majestátní budovu v dobrém technickém stavu. Její rekonstrukcí by došlo k využití a zvelebení majetku města,“ podpořila variantu ‚Sokolská‘ zastupitelka Irena Brouwerová.

Stejnou cestou by se vydala také Hana Skácalová. „Pokud se spojí rekonstrukce ‚Sokolské‘ s výstavbou parkovacího domu bude to pro centrum dobře, pomůže to odlehčit náměstí,“ upozornila Skácalová. Vůči novostavbě na Křižanově pile byla skeptická. „Bojím se toho, že neumíme připravovat rozumné, ekonomicky zvládnutelné a efektivní budovy. Bojím se, že z naplánovaných dvě stě osmdesáti milionů bude daleko víc, nebudeme možná daleko od čtyř set. A to je podle mě nezvládnutelná částka,“ varovala Hana Skácalová.

Na ‚Sokolskou‘ se úředníci nevejdou 

Naopak zastupitel Václav Chajdrna upřednostnil před ‚Sokolskou‘ stavbu nového úřadu na Křižanově pile. Z dopravního hlediska je to podle něj nejlepší řešení. „Druhý argument proti Sokolské je ten, že se úředníci do té budovy nevejdou,“ upozornil Chajdrna.

Podle starosty města Robert Stržínka má každá ze tří variant své výhody i nevýhody.

„Jsou tady zastánci toho, že opravovat staré je méně výhodné, že je rozumnější postavit novou budovu. K těm se řadím i já,“ uvedl Stržínek. Připomněl, že poloha nového úřadu na Křižanově pile bude výhodná i vzhledem k plánovanému novému dopravnímu terminálu, který zde má rovněž v příštích letech vzniknout.

Garden Food Festival 2019 v rožnovském parku.
Garden Food Festival bude pětidenní. Představí se i porotci soutěže MasterChef

Co se finanční náročnosti týče, odhadované náklady na umístění úřadu do objektu v Sokolské ulici by byly 232 milionů korun.

„Důvodem je zejména potřeba úpravy ulice Pospíšilova a vybudování nového parkovacího domu s kapacitou sto padesáti míst. Náklady na jedno parkovací místo se přitom pohybují mezi 600 až 900 tisíci korunami,“ uvedl David Černoch, vedoucí odboru komunálních služeb meziříčského MěÚ.

Varianta rekonstrukce stávající budovy na ulici Zašovská počítá s náklady 211 milionů a nabízí dostatečnou kapacitu i pro umístění městské policie.

„K ceně je třeba přičíst náklady na parkovací stání, úpravu komunikací či výsadbu zeleně a doplnění mobiliáře. Rekonstrukce by byla náročná také s ohledem na zajištění stavby, které je nezbytné vzhledem k materiálům použitým v minulosti. Součástí stavebních prvků jižní fasády je totiž nebezpečný azbest,“ upozornil Černoch.

O podobě rozhodne architektonická soutěž

Pro novostavbu vytipovala radnice tři lokality – areál bývalých kasáren (284 mil. Kč), proluka na ulici Masarykova (325 mil. Kč) a areál bývalé Křižanovy pily (285 mil. Kč). Zvítězila nakonec třetí varianta, kterou při hlasování podpořilo 15 zastupitelů.

„Pro řešení celé lokality připravujeme architektonicko-urbanistickou soutěž a výhodou je i dostupnost plánovaného dopravního terminálu. Stávající objekt na ulici Zašovská pak můžeme prodat či přestavět na byty,“ uzavřel starosta Robert Stržínek s tím, že Valašské Meziříčí nebude mít nový městský úřad dříve než mezi lety 2025 a 2026.