„Sraz účastníků bude na místní točně. Uvítáme také vlastníky traktorů a jiné zemědělské techniky ze Študlova i okolních obcí,“ uvedl František Tvarůžek z Dechové hudby Študlovjanka, která dožínky ve spolupráci s obecním úřadem pořádá.

Před druhou hodinou se shromáždění vydá středem obce. V čele pojede na voze taženém koňmi gazda s gazděnou. Průvod zastaví před študlovským kostelem, kde se odehraje nezbytné požehnání dožínkového věnce. „Poté se přesuneme ke kulturnímu domu. Tady už propukne dožínková veselice,“ řekl Tvarůžek.

V připraveném programu vystoupí krojovaní ženci, kteří gazdovi a gazděně slavnostně předají dožínkový věnec. „Dále zahraje cimbálová muzika Klobučan, Dechová hudba Študlovjanka a představí se také pěvecký sbor z partnerské slovenské obce Mestečko,“ přiblížil organizátor.

Na dožínkové veselici nemůže chybět bohaté občerstvení. „Příchozí můžou ochutnat vdolečky, frgály, ovčí sýr, uzená kolena a kabanos či dobré pivo,“ vyjmenoval Tvarůžek. Organizátoři připravili také tombolu, ve které bude první cenou stokilové prase. „Odměníme navíc i majitele nejlépe vyzdobeného traktoru či techniky z průvodu,“ dodal Tvarůžek.

Dožínkové slavnosti se v Študlově konaly pravidelně do roku 1975. Tradici místní obnovili před deseti lety. Od roku 2004 tady dožínky pořádají každé dva roky.