Dílo vzniklo na konci 16. století v belgickém Audenarde. Zaměstnanci gobelínky dokončili jeho restaurování v březnu. Průběh restaurování přiblíží hostům ředitel manufaktury Jan Timotej Strýček, následovat bude přednáška faráře Českobratrské církve evangelické Daniela Hellera k novozákonnímu tématu.

Jak bývá již tradicí, studenti Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí pod vedením učitelky Marie Dufkové vytvoří živý obraz.

Nově zrestaurovaný gobelín Kamenování apoštolů mohou zájemci zhlédnout v meziříčské Schlattauerově kavárně ve čtvrtek 14. dubna v 19 hodin.

Související V gobelínce restaurovali stovky let stará díla, vystaví je pouze jeden den