Valašské Meziříčí přistoupilo k novým pravidlům při přidělování bytů v roce 2015. „Zásadní obrat spočívá v tom, že již není rozhodující, jak dlouho má zájemce podanou žádost. Záleží na sociální situaci dotyčného žadatele,“ informovala Renata Votrubová, mluvčí města.

Přihlíží se k délce trvalého pobytu ve městě, zdravotnímu stavu, výši příjmu, osamělosti a využívání pečovatelských či jiných sociálních služeb. „Na základě doporučení bytové komise a odboru sociálních věcí schvaluje konečné přidělení bytu rada města,“ vysvětlila Votrubová. S nájemcem se poté uzavře smlouva na dobu tří měsíců. „Při řádném plnění povinností nájemníka je nájemní smlouva prodloužena o šest měsíců až jeden rok. Již se neuzavírají na dobu neurčitou,“ podotkla Votrubová.

Ilustrační foto
Nová pravidla pro přidělování městských bytů jsou trnem v oku obyvatelům Poličné

Na začátku letošního roku meziříčská radnice aktualizovala seznam žadatelů za účelem snížení jejich počtu. „Chtěli jsme rozlišit žádosti, které si zájemci podávali takzvaně pro jistotu, od těch akutních,“ objasnila Votrubová. V současné době na byt čeká asi třiačtyřicet žadatelů, volných bytů je deset. Dlužná částka na nájemném se ve Valmezu výrazně nemění. „Pohybuje se stále kolem částek 330 až 360 tisíc korun,“ sdělila mluvčí města.

V Rožnově lidé dluží dva miliony

Výše dluhů se nemění ani v Rožnově pod Radhoštěm. Na konci roku 2016 evidovalo město Rožnov dlužnou částku ve výši 2,16 milionu korun. „Město dlužníky pravidelně vyzývá k úhradě dluhů. Také je upozorňujeme, že jim nemusí být prodloužená nájemní smlouva či se vystavují nebezpečí výpovědi,“ uvedl mluvčí města Tomáš Gross. Vloni se smlouva neprodloužila dvěma nájemníkům a stejný počet dostal z nájmu výpověď. Žádostí o městské byty evidují v Rožnově necelou stovku. Čekací doba se pohybuje v rozmezí tří až čtyř let. „V případě malých bytových jednotek může být doba čekání kratší,“ uzavřel Gross.

Lidečko
Rodáci jsou nejvěrnější v Lidečku a Študlově

Ve Vsetíně se nyní počet žadatelů pohybuje kolem 320. Pořadníky se sestavují na půl roku. Platby nájemného sledují realitní společnosti, které byty spravují a případné nesrovnalosti řeší individuálně s nájemci. „Na Poschlé a v ulici Jiráskova není platební morálka v tak dobré kondici, proto ji hlídají příslušné odbory městského úřadu. Aktuálně je souhrnný dluh sedmdesát sedm tisíc korun,“ řekl starosta Vsetína Jiří Růžička.

Podle vedení města se ale díky systému s prodlužováním nájmu platební morálka v poslední době zlepšila. Město uzavírá nájemní smlouvy na dobu určitou na jeden rok. Součástí smlouvy je i dohoda o vyklizení bytu se svolením k přímé vykonatelnosti formou notářského zápisu.

Podle spolehlivosti plateb město nájmy prodlouží na půl roku, v případě technických problémů nebo dluhů na tři měsíce. Pokud nezaplatí nájemníci za minulé období, město smlouvu neprodlouží.

Ilustrační foto.
O nájemnících městských bytů často rozhoduje sociální situace

Staré dluhy město vymáhá

Kromě aktuálního dluhu město eviduje i nedoplatky z minulých let. „Stále je vymáháme. Někteří už tady nebydlí, takže je nesplácejí. Ti, co tu bydlí, se snaží, byť po tisícovce, peníze vracet. V případě přeplatků jde vše na snižování dluhů,“ uvedla místostarostka města Simona Hlaváčová.