Akci vedení hvězdárny zorganizovalo k příležitosti pětapadesátiletého výročí otevření hvězdárny pro veřejnost. Pracovníci hvězdárny také chtěli navázat na první Česko-slovenskou konferenci pracovníků hvězdáren a pedagogických pracovníků, která se na Hvězdárně Valašské Meziříčí konala ve dnech 10. až 12. listopadu 2006.

Přednášek se zúčastnil také odborný asistent z plzeňské univerzity Miroslav Randa, který návštěvníkům mimo jiné přiblížil Keplerovy zákony. „Líbí se mi, že lidé dobře vědí, kde je tu hvězdárna. Je vidět, že je plnohodnotnou součástí města. Navíc je to jedna z nejlepších hvězdáren v české republice,“ uvedl Randa.

Učitel ze Západočeské univerzity vyzdvihl aktivitu pracovníků meziříčské hvězdárny, kteří se snaží o popularizaci astronomie. Stejně jako mnozí přítomní i on ocenil přednášku profesora Petra Kulhánka z Prahy. „Bylo to špičkové vystoupení. Zajímavě hovořil o věcech, které byly v astronomii v posledních letech objeveny,“ doplnil Randa.

O své znalosti z oboru astronomie se přijel podělit také plzeňský doktorand Ota Kéhar, který svým kolegům přednášel o základních astronomických poznatcích ve výuce. „Zajímám se o katalogizování vesmírných objektů a tím, jak tyto katalogy využít ve výuce,“ přiblížil podstatu své práce Kéhar.

Akci si nemohli nechat ujít ani vsetínští hvězdáři, kteří se stejně jako mnozí ostatní shodli na tom, že ačkoli byly všechny přednášky zajímavé, nejvíce na ně zapůsobil výklad profesora Kulhánka. „ Mluví srozumitelně a elegantně o velmi složitých věcech,“ vystihl to, co za popularitou pražského profesora stojí, pracovník vsetínské hvězdárny Miroslav Jedlička.