Pro chovatele včel je to velmi nepříjemná situace. „Pokud včelstva napadne mor, znamená to jejich konec. Musí být zlikvidovány nejen včely, ale také zařízení, která jsou pro jejich chov používána," pověděl Valašskému deníku včelař Miroslav Lukáš.

Podle statistiky vsetínského pracoviště veterinární správy došlo na území bývalého okresu Vsetín v letošním roce k likvidaci včelstev už na čtrnácti místech. Zlikvidováno bylo při tom 137 včelstev. To představuje miliony včel. Většina míst se nachází na Hošťálkovsku.

Veterinární lékař z Krajské veterinární správy ve Zlíně Petr Jínek současně upřesnil, že k totální likvidaci dochází v případě, že je napadeno více než patnáct procent včelstva. „Pokud je to méně, likvidována je pouze napadená část. V době hlavní snůšky se v úlu nachází 30 000 až 50 000 dělnic, v době zimního klidu 10 000 až 20 000. Tyto počty pak tvoří včelstvo," dodal.

V současné době probíhají klinické prohlídky u původců včelího moru. Podle pracovníků Krajské veterinární správy ve Zlíně potrvají ještě přibližně měsíc. „Na základě jejich výsledků pak rozhodneme o dalším postupu," poznamenal Jínek.

Mezi opatření, která veterinární správa v souvislosti s výskytem včelího moru vydala, patří zákaz provádění jakékoliv léčby. „Důvodem je skutečnost, že léčba tohoto závažného onemocnění včel je v současnosti neúčinná," vysvětlil rozhodnutí správy veterinární lékař Jínek. Zároveň upozornil, že včelí mor souvislosti s kvalitou medu a jeho případnou závadností nemá.

Včelařství není lacinou záležitostí. Pokud však dojde k povinné likvidaci včelstva a všeho, co s ním souvisí, může včelař požádat stát o náhradu. „Uhrazeny jsou mu pak, v případě prokázání oprávněnosti požadavku, náklady a ztráty," řekl veterinář.