„Pracovníci technických služeb stromky svezou a štěpkovacím strojem sešrotují. Získají tak materiál vhodný k vytápění či hnojení,“ popsal referent odboru komunálních služeb Michal Lysák.

Stroj si poradí s celou délkou stromu, nikoli však s ozdobami, které vzniklou biomasu znečistí a znehodnotí tak výsledný produkt. Technické služby surovinu následně nabídnou lidem za odvoz.

„Svoz odložených jehličnanů bude zahájen v pátek. Ne každý se však stromku zbavuje na Tři krále, proto akce potrvá až do poloviny února,“ prozradil Lysák s tím, že lidé mají stromky odnášet pouze ke sběrným místům. Jinak se svoz prodraží.