Výstava byla otevřena tento týden v historické zasedací místnosti, v níž kdysi zasedali konšelé. „Listiny byly na konci devatenáctého století převezeny z radnice do zdejšího muzea a odtud v šestapadesátém roce do státního archivu ve Vsetíně, kde jsou uloženy dodnes,“ připomněl historii vzácných listin a knih Ladislav Baletka, historik, ředitel vsetínského archivu a zároveň meziříčský radní.

Město Valašské Meziříčí slaví v těchto dnech 710 let od první písemné zmínky o své existenci. „Před čtyřmi sty lety však málem zůstalo bez historie. Tehdy město zasáhl rozsáhlý požár, jemuž padlo za oběť okolo osmdesáti měšťanských domů,“ připomněl mluvčí městského úřadu Josef Beneš. Shořela také radnice, kde byly uloženy městské listiny. Zachráněny byly pouze ty, které se v osudových chvílích nacházely jinde. Například dopisy a smlouvy uložené v soukromí nebo listina z roku 1574, která je kopií o odúmrti sepsaného o téměř dvě stě let dříve.

Obě jsou na výstavě k vidění, stejně jako nejvzácnější exponát, a to městské knihy se záznamy o uzavřených obchodech, s nimiž obyvatelé města uprchli před císařským vojskem do okolních lesů. „Nechybějí ani listiny opatřené podpisy panovníků, třeba císaře Karla VI., Marie Terezie a jejího syna Josefa II.,“ řekl Ladislav Baletka. Až do pátku, kdy výstava v poledne skončí, budou historické dokumenty pod neustálým dohledem.