Třiapadesátý ročník festivalu se konal na konci letních prázdnin a vsetínští folkloristé se v konkurenci souborů především z Balkánu a Slovenska rozhodně neztratili. Domů si přivezli ocenění za choreografii.

Soutěžní festival v Zakopaném patří mezi nejvýznamnější v Evropě. Letos se jej zúčastnilo 16 souborů z celého světa, mimo jiné z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Indie, Makedonie, Mexika, Rumunska, Srbska, Slovenska, Turecka a Maďarska.

Českou republiku reprezentoval jako jediný právě vsetínský soubor Vsacan, který získal skvělé 3. místo v kategorii choreografický zpracovaný folklor.

„Cenou byla ciupaga, což je místní název pro valašku nebo obušek, která bude mít čestné místo v naší klubovně. Kromě tohoto ocenění jsme si přivezli spoustu krásných vzpomínek, zkušeností a nových přátelství,“ řekl předseda Vsacanu Pavel Tomeček.

Připojil také poděkování městu Vsetín, které účast souboru Vsacan na festivalu v Zakopaném finančně podpořilo.