Jméno „valašského Edisona", jak je Josef Sousedík často přezdíván, je zařazeno mezi osmatřiceti osobnostmi, jejichž návrhy na vyznamenání schválili nedávno senátoři. V případě Josefa Sousedíka konkrétně na udělení Řádu T. G. Masaryka.

Chybí už jen souhlas prezidenta Miloše Zemana, který bude státní vyznamenání udělovat 28. října u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československé­ho státu.

Obyvatelé Vsetína mají však už nyní o významném ocenění pro svého slavného rodáka jasno. „Určitě si státní vyznamenání zaslouží. To je bez jakýchkoliv diskuzí. Byl to vynikající člověk," řekl Vsetíňan Jan Talaš. Připomněl, že jeho otec se u Josefa Sousedíka vyučil.

Syn vsetínského vynálezce Tomáš Sousedík, který se o ocenění pro svého otce dlouhé roky zasazuje, vidí letošní nominaci nadějně.

„Kromě prezidentského podpisu už to má všechny náležitosti, včetně schválení senátem," prozradil Tomáš Sousedík. Bude tedy záležet jen na rozhodnutí prezidenta republiky.

„Jsou ale indicie, že by to mohlo vyjít. Miloš Zeman to svým způsobem přislíbil při své návštěvě regionu," připomněl Tomáš Sousedík.

Ve pondělí 28. července přebíral Tomáš Sousedík na radnici Prahy 13 pro svého otce Josefa jiné ocenění – pamětní medaili. Tu mu udělil starosta této části metropole David Vodrážka.

„Josef Sousedík byl zcela mimořádnou osobností a nesmí být zapomenut. Byl nejen talentovaný a schopný, ale také velmi prospěšný pro společnost. Bylo by nanejvýš vhodné, aby mu v roce 70. výročí jeho hrdinné smrti bylo uděleno také státní vyznamenání," řekl David Vodrážka.

Tomáš Sousedík připomenul, že návrh na udělení státního vyznamenání už se na nejvyšších místech projednával snad osmkrát. Přes bývalé prezidenty Václava Havla ani Václava Klause však nikdy neprošel.

Předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch v dopise adresovaném Tomáši Sousedíkovi napsal, že věří, že hlava státu bude senátním návrhům věnovat patřičnou pozornost a pečlivě je zváží.

„Návrh na vyznamenání pana Josefa Sousedíka byl vybrán a schválen plénem Senátu PČR. Už to samo o sobě představuje určité ocenění," připomněl v listu Milan Štěch.

Souhlas senátorů s udělením Řádu T. G. Masaryka Josefu Sousedíkovi těší také vedení vsetínské radnice. To rovněž již dlouho volá po ocenění významné osobnosti Vsetína. „Tuto zprávu maximálně vítám. Léta se snažíme toto ocenění pro pana Sousedíka získat. Momentálně je situace příznivá," řekla starostka Vsetína Iveta Táborská.

Radnice se z vlastní iniciativy zasazuje také o to, aby Josef Sousedík měl svůj památník na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

„Chceme tím Josefu Sousedíkovi vzdát hold. Mimo jiné také proto, že vlastní hrob nemá," připomněla Iveta Táborská. Záměr je takový, aby byl památník na Slavíně odhalen rovněž 28. října tohoto roku.

V rožnovském skanzenu se tomuto návrhu nebrání. Musí ale projít klasickým správním řízením. „Žádost od města Vsetín jsme obdrželi. Musí ale projít jednáním Rady starších, kde musíme předložit dva oponentní posudky. Na ty nyní čekáme. Mají být hotové do 14. srpna," prozradil náměstek ředitele muzea pro odbornou činnost Radoslav Vlk.

Podle něj je však Rada starších schopná rozhodnou velmi rychle a plánovaný termín na konci října tak není nereálný. „Věříme, že se to podaří. Josef Sousedík je osobnost, která si to bezesporu zaslouží. Člověk, který se zasloužil o dobré jméno Valašska i za hranicemi regionu a země," řekl Radoslav Vlk.

Kdo byl Josef Sousedík?

Josef Sousedík se narodil 18. prosince 1894 ve Vsetíně. Po vyučení strojním zámečníkem a elektromontérem zamířil do brněnské firmy Bartelmus-Donát, kde se vypracoval až na vedoucího. V srpnu 1914 narukoval do rakouské armády, po skončení války se přihlásil jako dobrovolník do osvobozovacích bojů na Slovensku.

Do Vsetína se vrátil v roce 1919. O rok později už zde otevíral vlastní dílnu na výrobu elektromotorů a dalších strojů podle vlastních patentů. První z nich Sousedík zaregistroval v roce 1920. Celkem je jeho jméno uvedeno u více než 50 patentů z oblasti elektrotechniky a strojírenství, některé z nich byly i patenty světovými. Patřily mezi ně například letadlo s kolmým startem, elektrické kormidlo pro motorové lodě, pohony kolejových a silničních vozidel, elektrické stroje určené k užití v průmyslu a další. I díky tomu si vysloužil přezdívku valašský Edison. Jeho elektrotechnická továrna sestrojila řadu komponent pro legendární Slovenskou strelu, mimo jiné pro tento železniční vůz vynalezla unikátní benzinoelektrický systém přenosu energie.

Josef Sousedík byl aktivní také v politickém a společenském životě. V letech 1927 až 1938 byl dvakrát zvolen starostou Vsetína a působil i ve funkci starosty okresu. Velmi se zasloužil se o rozvoj města, za jeho působení bylo postaveno Masarykovo reálné gymnázium, budova okresního úřadu, městský chudobinec, pošta, spořitelna, Živnostenská škola, zrekonstruován mlýn a elektrárna. Město také získalo pobočku brněnské zbrojovky, která se zasloužila o rozvoj průmyslu ve městě. Zároveň byly postaveny dva mosty přes řeku Bečvu a kilometry silnic po celém vsetínském okrese.

Za 2. světové války byl aktivně zapojen do protinacistického odboje, udržoval styky se skupinou Clay Eva. Byl několikrát zatčen a během výslechu 15. prosince 1944 – údajně po potyčce s důstojníkem Gestapa – zastřelen.

Komunistický režim po převratu v roce 1948 označil Sousedíka za kapitalistu a třídního nepřítele, snažil se vymazat jeho existenci a perzekvoval jeho příbuzné. Teprve po roce 1989 se členové jeho rodiny dočkali rehabilitace a určité morální satisfakce.

V letošním roce si připomínáme 120. výročí narození Josefa Sousedíka a zároveň 70. výročí od jeho smrti.