Na ni plynule navazovalo stěhování odborů v rámci samotného hlavního sídla městského úřadu.

„Při stěhování jsme vycházeli z požadavku, aby byla nová podoba městského úřadu přívětivá a v co největší míře zefektivnila vyřizování všech záležitostí. Centralizace do tří budov v centru města má za cíl zpřístupnit odbory státní správy i samosprávy všem,“ informoval tajemník Městského úřadu Valašské Klobouky Karel Švach.

Dřívější finanční úřad se nově stal sídlem většiny odborů státní správy. Klienti zde mohou vyřizovat své záležitosti na odboru stavebním, živnostenském, životního prostředí a oddělení kultury a památkové péče či odboru dopravy a silničního hospodářství. V objektu se nachází i zkušební místo autoškoly.

Nová sídelní budova městského úřadu si vyžádala rekonstrukci, na niž přispělo dotací ve výši 3,8 milionu korun ministerstvo vnitra. Při stavebních úpravách objektu byla respektována i potřeba bezbariérovosti, a sice vytvořením nájezdové rampy a speciální místnosti pro přijímání klientů s pohybovým handicapem.

S upraveným uspořádáním odborů se lidé setkají i na radnici. V přízemí se nově nachází odbor matriky a evidence obyvatel a také pokladna městského úřadu. V hlavní budově nyní sídlí rovněž odbor vnitřních věcí, který se přestěhoval z tzv. Starého úřadu. Ten zůstal sídlem odboru sociálních věcí a městské policie.