„Tento doklad opravňuje držitele, zpravidla myslivce, pořídit si loveckou zbraň,“ vysvětlil asistent policejního ředitele ve Vsetíně Ivo Zgarba.

Myslivců je celkem tisíc sedm set šedesát čtyři. „Sto třicet šest obyvatel vlastní dokonce takzvaný Evropský zbrojní pas, který platí i za hranicemi republiky,“ podotkl Zgarba.

Mezi lidmi na Valašsku je dohromady osm tisíc šest set padesát dva střelných zbraní, které jsou zaregistrovány. „Více než šest tisíct tři sta z nich se přitom řadí do skupiny C, což jsou lovecké zbraně,“ upřesnil Zgarba.

V regionu je také sedmadvacet řádně povolených střelnic, kde mohou lidé své zbraně vyzkoušet.