Jeho výsledky zveřejnila na počátku dubna specializovaná brněnská firma. Některá přemostění se už letos dočkají opravy. Rekonstrukce už začala například v Huslenkách na Vsetínsku.

Odborníci hodnotí stav mostu na sedmibodové stupnici, přičemž vyšší číslo vždy představuje horší kondici stavby. Sedmičku, čili označení havarijní, si pro letošní rok vysloužilo šest mostů. V okresech Kroměříž a Zlín není žádný z nich, na Uherskohradišťsku má tuto známku most v Jankovicích, na Vsetínsku jsou v havarijní stavu mosty v Jasenici, v Loučce, v Rožnově pod Radhoštěm, v Senince a v Hovězí. „Celkové výsledné hodnocení všech staveb se nám ale daří udržovat dlouhodobě na přibližně stejné úrovni,“ konstatoval ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislav Malý.

ŘSZK každoročně investuje do oprav nemalé prostředky a několik mostů vždy zrekonstruuje do bezvadného stavu. „Přesto zhoršování stavu ostatních mostů vlivem silničního provozu a přirozeného stárnutí pokračuje a hodnocení řady z nich se za rok zase zhorší,“ postěžoval si Malý.

Přesto se řidiči nemusejí obávat, že by na některé z hůře hodnocených staveb hrozilo nebezpečí. „U žádného mostu není ohrožena bezpečnost provozu a není třeba se bát zřícení, pokud motoristé dodržují omezenou zatížitelnost, kterou vždy vyznačujeme dopravními značkami,“ potvrdil ředitel.

Na počátku března začala kompletní rekonstrukce mostu mezi Huslenkami a Zděchovem. Most přes Uherský potok označili odborníci na hodnotící škále číslem šest, tedy jako velmi špatný. „Je to vlastně jediná přístupová cesta do naší obce. Jsme rádi, že je vybrán dodavatel a na stavbu jsou peníze,“ neskrýval krátce před zahájením prací radost starosta Zděchova Tomáš Kocourek.

Těžká technika už se postarala o stržení starého mostu. „Na jeho místě postavíme zcela nový. Včetně římsy s chodníkem bude mít celkovou šířku dvanáct metrů a vyjde na třiadvacet milionů korun,“ přiblížil Stanislav Brázdil z technického dozoru podniku.

Zhotovitelem stavby se stalo sdružení Most Huslenky. „Dělají většinou v méně frekventovaném čase, takže průjezd není nijak omezený,“ komentovala Mirka Světinská z huslenské osady U Suřanů. Tamní obyvatelé totiž místem denně projíždějí při cestě do práce i za nákupy. Pro překonání potoka jim sloučí provizorní ocelové přemostění. „Most už minimálně opravu potřeboval, na jednom místě se začal dokonce propadat. Bylo by dobré, kdyby nájezd na nový most nebyl v tak ostrém úhlu. Všimla jsem si, že velké náklaďáky nebo autobusy měly s najížděním problémy,“ dodala Světinská.

Do letošního plánu investičních akcí ŘSZK na Valašsku jsou zařazeny také rekonstrukce mostů v Jasenici a v Rožnově. Další mosty v havarijním stavu se budou rekonstruovat v příštím roce, nebo pokud se s nimi v plánu investic zatím nepočítalo, ŘSZK nechá zpracovat projektovou dokumentaci. V loňském roce se ve Zlínském kraji investovalo do rekonstrukcí mostů na silnicích II. a III. třídy 176,7 milionu korun. Letos by to mělo být zhruba o dvacet milionů korun méně.