Svatomikulášským pochůzkám se na Valašsku v dřívějších dobách říkalo létání. „Tento výraz ale někde přežil dodnes. Na mnoha místech se ještě používá," povídá šéf mikulášské družiny ve Valašských Příkazech Michal Ptáček.

Ve Francově Lhotě trvají Mikulášské pochůzky měsíc

V některých vesnicích trvají Mikulášské pochůzky několik dní. Ale například ve Francově Lhotě dokonce čtyři týdny. „Začínají malé děti, další týden starší školáci, pak družina dorostenců a o mikulášském víkendu tradiční družiny dospělých," prozradil Rostislav Liška.

Tradice pochůzek v této části Valašska sahá ve většině vesnic do první poloviny minulého století. Například v Lačnově ale dokonce až do období mezi devatenáctým a dvacátým stoletím.

Tradice Mikuláše mladé přestává zajímat

V některých tradičních čertovsko-mikulášských dědinách Hornolidečska se ale v posledních letech setkávají s menším zájmem mladých lidí zapojit se do létání. „Mají úplně jiné zájmy. Tradice jako by je nezajímala. Ale snad se to podaří změnit," překřikovali se jeden přes druhého čerti ve Valašských Příkazech.

Mikuláše doprovází důležitá postava - nosič

Když se řekne, že budou létat mikulášské družiny, většina lidí si představí klasickou trojici. Anděla, čerta a Mikuláše.

Neplatí to ale pro valašské dědiny na Hornolidečsku. Tady je všechno jinak. Anděla tu nepotkáte a Mikuláše doprovází kromě čerta také smrtka, nosič, kobylica a další masky. Bývá kolem nich také mnohem více živo než například kolem mikulášských skupin ve městech, ale i vesnicích v ostatních částech Vsetínska. „Dříve byly obchůzky bouřlivější. Například čerti bodali ženy ježovinou. Jinak se ale podařilo mikulášskou tradici dochovat v podstatě v původní podobě," řekla Ludmila Brousilová ze Střelné.

Na Hornolidečku Anděla nepotkáte

Právě pro region Hornolidečska patří uvedené postavy mezi typické masky družiny. Setkat se s nimi je možné ve Valašské Polance, Lužné, Lidečku, Horní Lidči, ve Francově Lhotě, Valašské Senici a Střelné, ale také ve Študlově a ve Valašských Příkazech. Anděl do tradiční mikulášské družiny v tomto regionu ale nepatří. „Ten u nás nikdy nechodil. Jeho přítomnost v mikulášské družině je hlavně městskou záležitostí," poznamenal Petr Filgas, který se stará o mikulášskou družinu ve Valašské Polance.

Mikulášské družiny také letos tvořily party většinou deseti až dvaceti chlapů. Během pochůzek zejména čerti tropili různé nezbednosti, proháněli děti, ale i dospělé. Pozadu v alotriích však nezůstaly ani smrtky, koník, kobyla nebo nosič.