Ve skladu zařízení jsou připraveny i hygienické prostředky, lopaty, stavební kolečka a jiné mechanické nářadí pro odklízení naplavenin.

V pohotovosti jsou také členové krajského Hasičského záchranného sboru ve Zlíně.

„Zatím jsme požadavek na poskytnutí pomoc neobdrželi, nicméně pro každý případ jsme připraveni nabídnout naše síly, vysoušeče, čerpadla a podobně," popsal mluvčí krajských hasičů Libor Netopil. V posledních několika letech záchranáři z regionu do vzdálenějších oblastí zasažených povodněmi prakticky nevyjížděli.

„Tyto vzdálenější oblasti spíše pomáhaly nám. Bylo to například v roce 1997 nebo 2002. Od kolegů jsme tehdy dostali do zápůjčky velkokapacitní čerpadla a podobné technické zařízení," vysvětlil Netopil.

Policisté na Vsetínsku jednají o formě a objemu případné pomoci.

„V současné době zvažujeme, jakou formu pomoci bychom mohli nabídnout. Ale zatím jsme neobdrželi žádnou žádost o pomoc zaplaveným oblastem," poznamenal mluvčí vsetínské policie Vladislav Malcharczik.

Zástupci Povodí Moravy sice tvrdí, že Zlínskému kraji prozatím nebezpečí nehrozí, v sousedních regionech ale preventivně upustilo některé vodní nádrže. Jedná se zejména o přehradu Vranov a Nové Mlýny.

„V současné době dosáhly prvního stupně povodňové aktivity pouze na řece Dyji, a pak na řece Svratce, konkrétně v Brně – Poříčí. Většinou se ale jedná o kulminační stav, někde dokonce průtoky mírně klesají. Neočekáváme, že by měly toky v Jihomoravském, Zlínském nebo Olomouckém kraji aktuálně dosáhnout vyšších stupňů povodňové aktivity," upřesnila mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Podle aktuálního modelu, který vydal Český hydrometeorologický ústav se má v povodí Moravy situace spíše zlepšovat.