„Byla to specifická stavba. Nový most se postavil na jiném místě, než stál most původní, a navazující silnice byla napřímena,“ přiblížil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislav Malý.

Podle jeho slov k podobným změnám směrového vedení komunikace dochází na silnicích II. a III. třídy spíše výjimečně.

Ve Vsetíně vyroste nová čtvrť
Na které stavby se lidé na Valašsku mohou v příštích letech těšit

I po finanční stránce jde o jednu z největších staveb ŘSZK za poslední roky. „Je to mimo jiné doklad skutečnosti, že se řádně staráme i o méně vytížené komunikace, které vedou v okrajových částech kraje do malých obcí,“ zdůraznil Malý.

Starý most sloužil téměř sto let

Původní most pocházel z roku 1928, kdy byla vybudována železnice z Horní Lidče do Bylnice. Byl už ve špatném technickém stavu a hrozilo jeho úplné uzavření.

Trať u Valašských Příkazů překlenul nový most za 130 milionů korun - na snímku původní přemostění; říjen 2023Původní most byl ve špatném technickém stavu.Zdroj: archiv ŘSZK

Obyvatelé Študlova by pak mohli používat jen méně vhodnou jedinou příjezdovou trasu po místní a účelové komunikaci přes Střelnou. „Nastal by problém s veřejnou linkovou dopravou a celkovou dopravní obslužností obce,“ doplnil ředitel.

Silničáři během stavby přeložili 360 metrů silnice III. třídy a postavili nový nadjezd nad železniční tratí v nové poloze. Část původní silnice včetně násypového tělesa a starého mostu mezi obcemi Valašské Příkazy a Študlov odstranili.

Výškové řešení přeložky komunikace bylo přizpůsobeno požadavkům Správy železnic. Podmínkou bylo například zajištění průjezdního profilu pro vlaky o výšce 4,85 metru. „Muselo být také zajištěno nové připojení okolních účelových komunikací na silnici III. třídy a místní komunikace k vlakové zastávce,“ doplnil mluvčí ŘSZK Vojtěch Cekota.

Součástky z Rožnova míří převážně do automobilů a komunikačních technologií, počítačů, ale také do spotřební elektroniky, průmyslu, energetiky a celé řady dalších odvětví.
VIDEO: Rozšíření výroby v rožnovské Onsemi by přineslo 1000 pracovních míst

Nový most je dlouhý necelých 75 metrů. Má tři pole z prefabrikovaných předpjatých nosníků, které jsou spřaženy spojitou železobetonovou deskou. Šířka silnice na mostě je 6,5 metru.

Spodní stavba je vybudována z masivních monolitických opěr se zavěšenými křídly, podpěry jsou tvořeny pilíři na společném betonovém základě. Založení je hlubinné na vrtaných pilotách o průměru 900 milimetrů.

Pacienti z Valašska už nemusí za magnetickou rezonancí cestovat, nově je i ve Vsetíně.
Pacienti z Valašska už nemusí za magnetickou rezonancí cestovat, je i ve Vsetíně

Součástí stavby byly rovněž přeložky inženýrských sítí, vedení nízkého napětí, veřejného osvětlení, sdělovacího vedení, vegetační úpravy, rekultivace, nové svislé dopravní značení a zabezpečovací zařízení. „Bylo vybudováno nové připojení k železniční zastávce o délce 90 metrů a šířce 5 metrů s asfaltovou vozovkou a nové připojení blízké fotovoltaické elektrárny,“ doplnil Cekota.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG. Konečná cena za tuto zakázku činí 130,633 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny 1. září 2021. Po určitou dobu zde platila úplná uzavírka silnice s objízdnou trasou přes Střelnou a Horní Lideč.

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, bylo založeno 1. 10. 2001. Jeho zřizovatelem je Zlínský kraj. Základním účelem a předmětem činnosti ŘSZK je výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje.
Ve správě ŘSZK jsou všechny silnice II. a III. třídy na území Zlínského kraje. Dohromady jde o 513 kilometrů silnic II. třídy a 1 254 kilometrů silnic III. třídy. K těmto silnicím patří také 729 mostů. ŘSZK má 43 zaměstnanců a pracoviště ve všech čtyřech okresech kraje. Zdroj: ŘSZK