Rozhodly o tom nejenom výsledky voleb, ale také ustavující schůze nově zvolených zastupitelů. Ti za zástupce vybrali stávajícího místostarostu Jana Kozubíka staršího.

Mezi priority radnice patří dokončení kanalizace ve vesnice. „Pokusíme se rovněž postoupit dál v záměru na vybudování centra pro seniory. To by podle našich představ mělo sloužit lidem z celého Hornolidečska. Bude ale hodně záležet na tom, zda se nám podaří pro tuto věc získat i ostatní dědiny. Sami bychom to nezvládli," řekl místostarosta Jan Kozubík.