„Jde o zařízení, která nemají ve Zlínském kraji obdobu. Budovala se postupně pět let a úprava vhodných prostor si vyžádala zhruba sedm set tisíc korun,“ netajil se mluvčí městského úřadu Josef Beneš.

Sklady zabírají pět rozlehlých místností ve druhém patře budovy někdejšího armádního výstrojního skladu. První čtyři místnosti jsou určeny pro účely civilní ochrany. Jsou zde uloženy například ochranné masky s příslušenstvím, zdravotnický materiál, nástroje k vyprošťování, nádoby na nouzové zásobování vodou a stravou či pytle na písek pro případ záplav. „Posledně jmenované se dočkaly svého využití například při loňských záplavách v Poličné,“ prozradil Beneš.

Pátá místnost je prozatím prázdná a slouží jako sklad humanitární pomoci. Plní se teprve v krizových situacích materiálem z centrálních skladů či z darů lidí a humanitárních organizací.

Hodnota materiálu uloženého ve skladech se blíží jednomu milionu korun. „Část je původním majetkem města, zbytek jsme získali darem. Nyní plánujeme nákup lehátek a spacích pytlů,“ doplnil referent krizového řízení Václav Zelenka.

Valašské Meziříčí je nyní jediným městem ve Zlínském kraji, které podobné sklady provozuje. „Zákon o integrovaném záchranném systému to umožňuje, ale nepřikazuje,“ připomněl referent. Radnice se pro jejich zřízení rozhodla mimo jiné kvůli dvěma chemickým továrnám a jiných rizikovým provozům ve městě. „Další kapitolou je také velmi hustá doprava ve městě. Nikdo neví, kolik kamionů s nebezpečným nákladem centrem Meziříčí denně projíždí,“ zdůraznil Zelenka.

Radnice plánuje ještě další opravy také v suterénu nedalekého obytného domu. Tam vznikne chráněné pracoviště krizového štábu. Vše je však otázkou finančních možností.

Dříve sklady civilní ochrany dnes pracoviště ochrany obyvatel mají v současné době na starosti Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů. „Dříve bývaly v každém okrese. Ve Zlínském kraji jsou nyní dva, ve Vizovicích a v Uherském Hradišti,“ prozradil za krajské hasiče Štefan Hrtús. Podle jeho slov však může mít svůj sklad každá obec. „Záleží jen na vůli starostů,“ doplnil Hrtús.