Samostatné specializované pracoviště s nepřetržitým provozem bude moci přijmout 50 pacientů denně. Poskytne akutní lůžkovou péči a specializovanou ambulantní péči lidem s náhlým závažným postižením zdraví a v přímém ohrožení života.

Nemocnice ve Valašském Meziříčí má od roku 2019 status urgentního příjmu druhého typu. „Nezbytné je tedy vybudování samostatného specializovaného pracoviště s nepřetržitým provozem,“ vysvětlil ředitel Nemocnice Agel Valašské Meziříčí Martin Hrabovský.

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí.
Agel zůstane provozovatelem nemocnice ve Valašském Meziříčí dalších 35 let

Stavba, ke které probíhají projekční práce, naváže na stávající pavilon B.

„Po dokončení projektové dokumentace bude následovat výběr zhotovitele tak, abychom mohli využít dotaci na výstavbu urgentních příjmů. Vyhlášení dotačního titulu se očekává v červnu 2024. Kdy stavba začne, není ještě s ohledem na následné kroky stanoveno,“ dodal Hrabovský.

Bude potřeba přijmout pět sester se specializací

Na nové pracoviště urgentního příjmu bude přijat vedoucí lékař a několik sester. „Nezbytné bude navýšení počtu středního zdravotnického personálu, a to o pět sester se specializací,“ upřesnil ředitel nemocnice.

Průměrně lékaři ošetří až 50 pacientů za den, z toho zhruba osmnáct přiváží záchranka.

Větší prostor i vše na jednom místě

Stavbou nového urgentu se výrazně zlepší prostorové uspořádání pracoviště. Zvětší se ambulance, přibydou expektační lůžka pro pacienty, které přiveze záchranka, a ty, u nichž je nezbytná okamžitá péče kvůli náhlému závažnému zhoršení zdravotního stavu.

Nová laparoskopická věž v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí umožní lepší diagnostiku i šetrnější operační výkony.
Šetrné operace, lepší zotavení. V Meziříčí využívají moderní laparoskopickou věž

To v současné době chybí. Součástí objektu bude vyvolávací systém a výrazně se zvětší čekárny. „Nedílnou součástí bude i pracoviště lékařské pohotovostní služby pro dospělé, takže vše bude na jednom místě,“ dodal Martin Hrabovský.

Co se děje s člověkem na urgentu?

Pacient v péči urgentního příjmu je umístěn podle závažnosti a typu diagnózy. Následuje vyšetření, stabilizace vitálních funkcí a primární ošetření.

Pak je předán na odpovídající pracoviště nebo přeložen do jiného zdravotnického zařízení. V případě méně závažných stavů je pacient po provedení nezbytných vyšetření předán do péče praktického lékaře.

Areál nemocnice, která slouží od roku 1965, je ve vlastnictví města Valašské Meziříčí. Loni v září zastupitelé rozhodli, že skupina Agel bude provozovat nemocnici na základě koncesního řízení dalších 35 let.

Ilustrační foto.
Tonda, Vojta nebo Ares. To jsou některé z dětí narozené v roce 2023 v Meziříčí

„Vedle stavby urgentního příjmu tak na základě nové smlouvy na provoz nemocnice vyroste v areálu do šesti let i pavilon následné péče. Počítáme s kapacitou 30 lůžek a možností rozšíření o další dvě podlaží. V tomto případě se kalkuluje s náklady 300 milionů korun s tím, že se budova po uplynutí 35leté smlouvy stane majetkem města,“ informoval starosta města Robert Stržínek.