Dle této pověsti měl kostel nechat postavit rytíř Jan Žernovský ze Žernoví (zemřel v roce 1585) na paměť události, kdy při lovu zabloudil v okolních hlubokých hvozdech. Na pokraji vyčerpání prosil Boha o pomoc a zjevila se mu bílá holubice, která jej z lesa vyvedla až k hradbám města. Jako dík za záchranu svého života poté měl nechat vystavět kostelík zasvěcený Nejsvětější Trojici (Otec, Syn, Duch Svatý), neboť právě bílá holubice je symbolem Ducha Svatého. Rytíř Žernovský nějakou zásluhu na stavbě kostela pravděpodobně skutečně mít musel, neboť jeho náhrobek byl objeven zazděný v presbytáři (kněžišti) kostela, čili na čestném místě, určeném jen významným osobnostem.

O počátcích a skutečném stáří kostelíka vůbec panuje řada domněnek; dokonce ještě počátkem 20. století se ředitel zdejší Odborné školy pro zpracování dřeva František Rosmaël, domníval, že kostel je velmi starou památkou staroslovanského slohu, jakým se stavělo již v dobách působení soluňských bratří Konstantina a Metoděje na Moravě. Pokud se o historii této církevní stavby, která je jinak přístupná jen v letní sezoně, případně při různých kulturních akcích, chcete dozvědět více, budete mít koncem září výjimečnou příležitost - 25.9. od 19 hodin se koná poslední z řady architektonických procházek Valašským Meziříčím. Sraz účastníků je na II. nádvoří zámku Žerotínů a Bílá paní, která se ujala jedné z průvodcovských rolí, návštěvníky nejprve zavede právě do tohoto kostelíka, kde si při svitu svíček vyslechnou i příběhy ze života zde pohřbených osobností. Pak naše kroky povedou do nejluxusnější prvorepublikové městské čtvrti v parku Botanika. K posledním zastavením budou patřit raně novověké sklepy velkoměšťanských domů na meziříčském náměstí. A malé překvapení na závěr: Bílá paní zdaleka nebude jedinou pohádkovou či historickou bytostí, se kterou se tento večer setkáte, nenechte si proto procházku ujít!

Autor: Ivana Martišková, historik MRV ve Valašském Meziříčí