Doprava je zatím omezena pouze z jedné strany. Od 1. června však bude cesta uzavřená v obou směrech. „Dopravní omezení spočívá ve zjednosměrnění části ulice v úseku od tenisových kurtů společnosti Alpine Bau CZ po ulici Nádražní," přiblížila meziříčská mluvčí Renata Votrubová.

V opravovaném úseku dojde během pěti měsíců k přeložení inženýrských sítí, posunu komunikace a výstavbě opěrné zdi. Tím dojde k částečnému přeložení komunikace. „Vzhledem ke složitému technologickému postupu prací v tomto úseku není jiná možnost, jak zajistit plynulé provedení stavebních prací," dodala mluvčí Votrubová.

Jediná cesta, kterou je možné objížďku vést, je most v Masarykově ulici. V tomto úseku se však často tvoří kolony i bez dopravních omezení. „Především v odpoledních hodinách, když jezdí lidé z práce. Částečným řešením by bylo už jen to, kdyby se řidiči naučili využívat zip systém. Ten ale spousta řidičů nerespektuje," postěžoval si řidič Marek Sekanina. Jiná cesta, kterou by se dalo na Mikoláše Alše dostat, však není. „Asi s tím nejde nic dělat. Jako řidič to budu muset přežít. Zatím to ještě jde, ale až silnici uzavřou v obou směrech, v letních měsících to bude nejspíš peklo," povzdechl si motorista.

Cyklostezka, která je důvodem dopravních omezení, by po těchto úpravách měla pokračovat po obou stranách řeky Bečvy.

Součástí stezky bude pás pro chodce. Cyklisté se tímto vyhnou nepříjemnému přejíždění po mostě a najíždění na cyklostezku z druhé strany. „Stavba mě potěšila. Doufám, že to bude řešeno lépe než na protější straně, kudy už stezka vede. Cesta by měla být rozhodně širší než na druhé straně," konstatovala Jana Pavlicová z Valašského Meziříčí. Dopravní omezení bude trvat až do konce letních prázdnin. Komunikace by měla být znovu plně průjezdná od září tohoto roku.

Autor: Michaela Horáková