Valašské Meziříčí pravidelně pečuje o desítky památek, které se na území města a jeho místních částí nacházejí. Letos přišel na řadu památník, který v roce 1911 nechal postavit pražský architekt Eduard Sochor.

Věnoval jej kardinálu Františku Saleskému Bauerovi a jeho rodičům Anně a Františkovi. „Jedná se o krásné dílo, které si však po více než 110 letech zaslouží odbornou renovaci,“ řekla místostarostka Yvona Wojaczková.

Obnovy památky se zhostil Petr Lacina, který už dříve vrátil původní podobu soše svatého Floriána a Mariánskému sloupu na novém meziříčském náměstí.

Práce s náklady 460 tisíc korun mají být hotové do poloviny listopadu. Poté se památník vrátí na své původní místo. „Stojí u vedlejší cesty z Valašského Meziříčí do místní části Hrachovec,“ poznamenal památkář města Petr Zajíc.

Připomněl, že původně byl památník vztyčen nedaleko bývalého hrachoveckého mlýna, v němž se pozdější arcibiskup a kardinál narodil. Mlýn však postupem času zanikl a na jeho místě dnes stojí dům.

Šest metrů vysoký památník tvoří mohyla postavená z netesaných balvanů valašského pískovce. Ozdoben je dřevěným křížem obloženým měděným plechem, z jehož ramen volně splývají dva květinové věnce.

„Na medailonu na čelní straně je vyobrazen kardinál Bauer s mitrou v modlící pozici a pod ním jsou menší medailony jeho rodičů. Znázorněn je tím motiv modlitby syna za zemřelé rodiče,“ doplnil Petr Zajíc.

Jméno kardinála Bauera dnes nese i nedaleká ulice spojující lokalitu Kouty s cestou do Hrachovce.

Prof. ThDr. František Saleský Bauer (1841–1915)

Byl profesorem na olomoucké teologické fakultě a později rektorem bohosloveckého semináře v Praze. V roce 1882 byl jmenován brněnským biskupem a v roce 1904 jej papež Pius X. jmenoval knížetem-arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským.

Týmž papežem byl 27. 11. 1911 kreován (jmenován) kardinálem svaté církve římské. Jako titulární kostel mu byl přidělen římský kostel svatého Jeronýma – S. Girolamo dei Croati (degli Schiavoni).

Byl v pořadí desátým olomouckým kardinálem. Mimo jiné měl právo, spolu s pražským arcibiskupem, korunovat české krále. Zemřel 25. 11. 1915 a je pohřben v kapli svatého Jana Křtitele v olomoucké katedrále.