Rok a půl trvala příprava zadávacích podmínek jedné z nejdůležitějších smluv v historii města. Otázkou bylo, kdo bude od 1. ledna 2024 zajišťovat chod Nemocnice Valašské Meziříčí?

Na výsledek v České republice ojedinělé soutěže čekalo nejen vedení města, ale zejména 85 tisíc obyvatel regionu. „Pozemky i budovy v areálu nemocnice jsou ve vlastnictví města s tím, že se současným nájemcem – spadajícím pod skupinu Agel, máme uzavřenu smlouvu do letošního 31. prosince. Bylo tedy nezbytné vyhlásit soutěž na nového provozovatele. Protože se jednalo o právně i legislativně velmi složitý proces, oslovili jsme renomované odborníky, kteří nám s přípravou pomáhali,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

Festival Světlo Valmez přilákal davy na jedinečnou podívanou i na koncert Davida Kollera. 15.9.2023
VIDEO: Festival Světlo Valmez přilákal davy na jedinečnou podívanou i na Kollera

Nyní je už však jasno, že provozovatel nemocnice zůstává stejný. „V rámci koncesního řízení jsme obdrželi jedinou nabídku a to od stávajícího provozovatele Nemocnice Agel Valašské Meziříčí. Vzhledem k tomu, že splnil podmínky účasti v zadávacím řízení na pacht závodu, mohli výběr tohoto dodavatele potvrdit také zastupitelé,“ vysvětlila Lucie Rapantová, vedoucí právního oddělení radnice.

Výše pachtu (nájemného) činí bezmála 10 milionů Kč bez DPH s tím, že bude každoročně indexována, tedy navyšována mimo jiné o inflaci a to už od 2. čtvrtletí roku 2024. Město se však zavazuje k tomu, že 80 procent pachtovného bude jako vlastník investovat zpět do oprav stávajících budov a areálu nemocnice.

Staronový provozovatel má pak mimo jiné povinnost zachovat stávající rozsah zdravotní péče a umožnit provoz soukromých ordinací. „Zároveň musí do šesti let od uzavření smlouvy vybudovat pavilon následné péče s kapacitou minimálně 30 lůžek a možností rozšíření o další dvě podlaží. V tomto případě se předběžně počítá s náklady 200 milionů korun s tím, že se tato budova po uplynutí 35 let stane majetkem města,“ představil podmínky nové smlouvy platné od 1. ledna 2024 starosta Stržínek.

Oceněné knihovnice Jana Vaculíková (vlevo) z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a Renáta Holčáková z Knihovny Velké Karlovice
Mezi jedenácti nejlepšími knihovnami jsou dvě z Valašska: ze Vsetína a Karlovic

Podle předsedy dozorčí rady Nemocnice Agel Valašské Meziříčí Milana Leckéšiho bylo při složitých jednáních o textaci smlouvy dosaženo dohody, která je pro obě strany vyvážená.

„Skupina může kontinuálně navázat na 20 let svého působení jako provozovatel nemocnice a nadále zajišťovat kvalitní zdravotní péči pro spádový region. V uplynulých letech potvrdila nejen svými investicemi do přístrojové techniky a některých stavebních úprav, což vyjádřeno finančně znamenalo v součtu sumu přesahující 250 mil. Kč, ale také rozvojem poskytovaných léčebných a diagnostických metod to, že je pro město seriózním, profesionálním a stabilním partnerem.“

Valašským Meziříčím prošel alegorický průvod akce Zažít Valmez Jinak
Valašským Meziříčím prošel alegorický průvod akce Zažít Valmez Jinak

Nemocnice slouží od roku 1965 nejen občanům Valašského Meziříčí, ale také přilehlého regionu. Od 1. ledna 2004 ji provozuje skupina Agel. Ta je nájemcem budov a pozemků, které vlastní město Valašské Meziříčí. Na základě výsledku koncesního řízení na pacht závodu, který v pondělí 18. září posvětili také zastupitelé, bude zmíněná skupina provozovat valašskomeziříčskou nemocnici od 1. ledna 2024 po dobu dalších 35 let.