„Pokud budou dodrženy všechny ekologické podmínky pro stavbu obchvatu, pak jeho výstavbě nic nebrání," píše se ve stanovisku zpracovatele posudku, který pro Odbor životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje zpracoval Pavel Bauer.

Obyvatelé města jsou zprávou potěšeni. „Snad už se ledy pohnou. Situace v dopravě, zejména v centru města, začíná být neúnosnou. Jsem přesvědčen o tom, že vybudování obchvatu situaci zásadním způsobem k lepšímu změní," pověděl s úlevou Vlastimil Rozsypal, řidič z Valašského Meziříčí.

Zprávu o vydání souhlasného stanoviska přijal i končící starosta města Jiří Částečka. „Jsem rád, že se i za přispění města povedlo překonat tento důležitý mezník na cestě k zahájení stavby obchvatu města," vyjádřil se Jiří Částečka.

Podle něj velmi pomohlo také to, že město v roce 2008 zadalo vypracování technických studií západního a severního obchvatu města, a podpořilo tak Ředitelství silnic a dálnic ČR v přípravě stavby.

Nyní bude na novém vedení města, aby v dosavadní úspěšné spolupráci s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic na společné přípravě dokumentace stavby a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pokračovalo. „Je to jedna z našich priorit zahrnutá do koaliční smlouvy," vyjádřil se pravděpodobný nový starosta města Robert Stržínek.

Úkol to bude o to složitější, že bude zapotřebí najít mimo jiné také shodu s odpůrci stavby.