Maturoval na Střední zemědělské technické škole v Rožnově pod Radhoštěm. Pěstitelem ani chovatelem se však nestal, táhlo ho to k učitelství. Promoval na Palackého univerzitě, kde následně získal titul doktor pedagogiky.

V roce 1991 založil jednu z prvních soukromých středních škol v republice a dal jí své jméno. Kostka.

Třiadvacet let na to zahajuje téměř stovka studentů v prvním akademickém roce 2014/2015 studium na nově vzniklé Fakultě společenských studií ve Vsetíně, která je fakultou polské prestižní soukromé vysoké školy Humanitas v Sosnowci. Fakutlta působí na českém území s výukou v českém jazyce.

Akademický senát jmenoval od 1. října tohoto roku do funkce děkana fakulty Karla Kostku.

Podle nově jmenovaného děkana jsou počty přihlášených studentů na fakultu vzrůstající. „Zajímavostí je, že od příštího roku budeme otevírat i magisterské studium psychologie. Kromě snad jedné v Praze, budeme jedinou soukromou školou s tímto oborem,“ prozrazuje Karel Kostka.

Dosud bylo na fakultě pouze tříleté bakalářské studium. Absolventům těchto oborů je určené dvouleté magisterské studium psychologie.

„Je to rarita. Tyto obory se v soukromých školách většinou nevyskytují, my jsme tu akreditaci dostali,“ říká spokojeně nový děkan.

Naopak oboru předškolní pedagogika akreditace skončila. Musí se akreditovat znovu. Na fakultě otevírají pouze psychologii, kde ke studiu nastoupí zhruba čtyřicítka studentů. Imatrikulace se uskutečnila uplynulou sobotu v Mramorovém sále vsetínského zámku.

V polovině září se se školou „rozloučili“ úspěšní absolventi studia pedagogiky a psychologie. V zaplněném Velkém sále Domu kultury ve Vsetíně si za přítomnosti nejvyšších představitelů Vysoké školy Humanitas v Sosnovci, Fakulty společenských studií a dalších hostů převzali vysokoškolský diplom.

„Ne každé město má univerzitu, pro Vsetín jsou promoce docela významná událost. Magisterské a bakalářské tituly dostalo přes sto studentů. Což na město Vsetín není málo,“ uzavírá nejvyšší představitel Fakulty společenských studií Karel Kostka.

Zahraniční vysoká škola působící v Česku

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci (Wyższa Szkola Humanitas w Sosnowcu), která byla založena v roce 1997, patří mezi prestižní soukromé vysoké školy v Polsku. Svoji působnost rozšířila o další fakultu na území České republiky. Fakulta společenských studií se sídlem ve Vsetíně je výsledkem společného projektu polské Vysoké školy Humanitas a úspěšné české Střední školy Kostka.

Fakulta je členěna do dvou ústavů Ústav pedagogiky a psychologie a Ústav komunikace a žurnalistiky. Fakulta společenských studií nabízí v současné době tříleté kombinované bakalářské studium ve dvou studijních programech a čtyřech studijních oborech:

Studijní program Pedagogika se studijními obory Předškolní pedagogika a Pedagogika volnočasových aktivit a Studijní program Psychologie se studijním oborem Psychologie.