V obci Rybí padlo rozhodnutí o povolení průjezdu letošního ročníku známého automobilového závodu v úterý 8. února. Na toto datum svolala starostka obce Marie Janečková zasedání zastupitelů. „Z hlasování, jež bylo hlavním bodem zasedání, vyplynulo, že rally naší obcí nakonec v březnu projede,“ informovala o výsledku Janečková.

Stejné rozhodnutí padlo také ve Štramberku. Tam o konání rally rozhodovala rada města. „Usnesením městské rady, která se konala na konci ledna, bylo stanoveno, že letošní ročník Valašské rally naším městem projede,“ uvedl štramberský starosta Jan Socha.
Obyvatelé obcí chtěli rally zakázat. Proti průjezdu dalšího ročníku Valašské rally se dosti protestovalo. Jak ve Štramberku, tak v Rybí se našli občané, jež chtěli průjezd rychlých kol kolem svých domů zakázat.

Právě z tohoto důvodu se vedení obcí rozhodlo stanovit pořadatelům podmínky, za kterých se letošní závod uskuteční. „My jsme pro pořadatele měli před odsouhlasením celkem šest podmínek,“ prozradil Socha a pokračoval: „Tou základní bylo zajištění bezpečnosti během konání závodu, to znamená zajištění úseků, kde hrozí kolize automobilů s občany.“

Stejný požadavek obdrželi pořadatelé také od zastupitelů z Rybí. „O podmínkách uskutečnění závodu vedeme s pořadateli ještě jednání, ale tím nejstěžejnějším bodem samozřejmě zůstává zajištění bezpečnosti během průjezdu Valašské rally,“ potvrdila starostka Janečková.

Kromě vyřešení těchto dvou stěžejních problémů obdrželi pořadatelé také žádost o zajištění úklidu, včasnou a důkladnou informovanost obyvatel a zajištění autobusové dopravy, kterou páteční a sobotní průjezd automobilů, zejména ve Štramberku, omezí.

Pořadatelé Valašské rally, kteří se mimo jiné zúčastnili zasedání zastupitelů v Rybí, jsou s požadavky vedení obcí srozuměni. „Bezpečnostní opatření děláme každý rok,“ vyjádřil svůj postoj k požadavkům pořadatel Miroslav Hošák a pokračoval: „Samozřejmě, že jsou věci, jejichž zajištění není v našich silách, protože to bychom museli mít na každého diváka jednoho pořadatele. A to jednoduše nejde.“

Podle slov pořadatele se dá problémům předcházet jen tím způsobem, že také návštěvníci se budou chovat tolerantně a že budou dodržovat pravidla, která pořadatelé stanoví.

„Jestliže se stane, že nějaký neukázněný divák vjede někomu na soukromý pozemek, a ten z toho udělá problém, tak je to potom těžké. My chceme problémům předcházet, nechceme, aby k nim docházelo. K tomu ale potřebujeme od diváků, aby respektovali bezpečnostní opatření, zákazy, cedule,“ řekl Hošák.

„Když už jsme se jednou rozhodli dělat nějakou sportovní akci pro lidi, tak se k tomu přeci musíme všichni postavit čelem. Tedy nejen pořadatelé, ale také návštěvníci,“ dodal Hošák na závěr.