Den památky obětí holocaustu připadá každý rok na 27. ledna. Na den, kdy v roce 1945 osvobodila Rudá armáda koncentrační tábor v Osvětimi.

Synagogu ve Vsetíně vypálili příslušníci německé policie v noci na 20. března 1939. Vsetínské Židy deportovali do vyhlazovacích táborů. „Je nutné se do historie vracet, hledat v ní řešení a poučit se z chyb předchozích generací. Je potřeba si připomínat, jaká zvěrstva je schopen udělat člověk člověku a v budoucnu nic podobného nedopustit," zdůraznil místostarosta Vsetína Tomáš Pifka.

„Lidé, o kterých hovoříme, nebyli jen oběti. Byli to hrdinové. Ve Vsetíně máme mnoho případů lidí, kteří přesto, že věděli, jaký osud je čeká je, aktivně se zapojovali do odboje a byli členy Obrany národa," řekla Blanka Andělová ze Svazu bojovníků za svobodu.

Na setkání ve Štěpánské ulici vystoupili i žáci Základní školy Sychrov. Mimo jiné přečetli jména zavražděných židovských dětí. O hudební doprovod se postarali studenti Masarykova gymnázia, kteří zazpívali izraelskou píseň A White Rainbow a židovský kánon Hashivenu.

Program pokračoval také večer v kině Vatra, kde žáci Základní školy Sychrov opět přečetli ukázky z knihy Očima dítěte Ilsy Reiner- -Eichnerové. Lidé si poslechli také koncert vokálního souboru NOACH, který se věnuje interpretaci hebrejských písní. Viděli rovněž film z poválečného Berlína s názvem Fénix.

Oběti hromadného vyvražďování během druhé světové války si připomněli ve středu také lidé ve Valašském Meziříčí. Sešli se spolu s představiteli města u památníku v ulici Vodní, kde v minulosti také stávala židovská synagoga. „Památník stojí ve městě od roku 2004. Odhalený byl v předvečer výročí hromadné deportace Židů z Valašského Meziříčí," upřesnila mluvčí meziříčské radnice Renata Votrubová.

Pietním aktem zahájili ve Valašském Meziříčí sérii programů Chaverut Přátelství. Hlavní části programů letošního 12. ročníku začínají 11. února a potrvají do 13. března. Jejich součástí budou mimo jiné výstavy a přednášky.