Účast dobrovolníků byla ale nakonec více než potěšující. Jen ve Vsetíně nakonec vyrazilo o prvním lednovém víkendu do terénu 28 skupinek malých i velkých koledníků. „Vraceli se s větrem a mrazem ošlehanými tvářemi a vyprávěli, jak je mnoho lidí vlídně přijalo a obdarovalo nejenom příspěvkem do pokladničky, ale i sladkostmi či ovocem," přiblížila Marta Koňaříková z Charity Vsetín.

Po návratu na ně ve vyhřátém pastoračním centru čekala gulášová polévka, pečivo, jednohubky a především teplý čaj na zahřátí. Vše zajištěno štědrými dárci. V noci z pátku na sobotu klesla teplota v některých místech až na 22 stupňů pod nulou. „Obávali jsme se, že takový mráz děti odradí, ale nestalo se tak," ocenila Koňaříková. První koledníci začali přicházet hned ráno po osmé hodině a proud dětí i dospělých neustával až do devíti. „Nakonec se sešlo osmnáct skupin, které se vydaly na místa, kam předcházející den už koledníci dojít nestačili," popsala. Do okrajových částí města koledníky rozváželi pracovníci Charity. Tříkrálová sbírka na Vsetínsku vynesla letos 961 946 korun. Přímo ve Vsetíně věnovali lidé do kasiček 253 906 korun a v pětadvaceti přilehlých obcích 708 040 korun.

Z výtěžku sbírky chtějí pracovníci Charity Vsetín pomoci rodinám a jednotlivcům v těžkých životních situacích i lidem s těžkým zdravotním postižením, podpořit projekty mimoškolního vzdělávání pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, podpořit rozvoj domácí hospicové péče či zakoupit automobil pro osobní asistenční službu.

Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí, do které spadá i Rožnovsko či Kelečsko, se letos do koledování zapojilo 317 skupinek koledníků. To znamená minimálně 1268 dobrovolníků, které neodradil ani silný mráz. Přímo ve Valašském Meziříčí a jeho místních částech koledovalo 76 skupinek.

Celkem se od dárců vybralo 2 068 836 korun, o 32 456 více než loni. Přímo ve Valašském Meziříčí lidé přispěli téměř 447 tisíci korunami. Místní Charitě zůstane k dispozici 58 procent vybrané částky. Pracovníci Charity Valašské Meziříčí peníze použijí k pomoci lidem v tíživých situacích, k nákupu kompenzačních pomůcek pro pečovatelskou službu v Kelči a Rožnově pod Radhoštěm či finanční podporu Centra sociálně materiální pomoci. „Upřímně děkujeme všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost, ochotu a Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí za propůjčení prostor pro zázemí pro tříkrálové koledníčky," vzkázala za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková.

Na Horním Vsacku organizovali Tříkrálovou sbírku pracovníci Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov. Do sedmi vesnic vyrazilo na 240 koledníků. Lidé jim do zapečetěných pokladniček věnovali téměř 616 tisíc korun. Novohrozenkovská Charita využije získané peníze na vybavení některých pokojů Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově novým nábytkem, lépe uzpůsobeným menší soběstačnosti seniorů.