Večer strážních ohňů se uskuteční už potřetí. Připomíná dobu, kdy naši předkové používali signalizaci ohněm jako varování před vpádem nepřítele. Současně je setkáním dobrých valašských lidí.

Hlavním bodem večera tedy opět bude pokus o propojení celého Valašska jedním ohnivým řetězem. A to pomocí světelného signálu předávaného z kopce na kopec. „V tuto chvíli máme přihlášených dvaadvacet stanovišť,“ prozradila za organizátory Beata Bocek.
Ohnivý řetěz bude mít svůj počátek v Křekově u Valašských Klobouk a již tradičně skončí na vrcholu Radhoště. „Uzávěrku stanovišť už jsme sice vyhlásili na konci minulého týdne, ale stále se nám hlásí lidé, kteří nestihli zareagovat. Proto ji ještě prodloužíme,“ uvedla organizátorka. Současný počet dvaadvaceti vater se tak může ještě rozšířit.

Kromě zmiňovaných dvou míst budou předposlední říjnovou sobotu ohně hořet například ve Valašských Kloboukách, Valašské Senici, Francově Lhotě, Pulčíně, Lužné, Zděchově, Huslenkách, Ústí, Vsetíně, Zubří či Valašské Bystřici.

A jak bude večer strážních ohňů vypadat? O půl sedmé zapálí takzvaní ohňostrůjci vatry na kopcích napříč Valašskem tak, aby od každého ohně bylo vidět na dva sousední.

Po tomto ohnivém řetězu pak v sedm hodin večer vyšlou hlavní světelný signál pomocí přiložení suchého klestí. „Vloni se nám podařilo předat signál přes sto třicet šest kilometrů dlouhý řetěz od Královce po Radhošť za dvacet minut,“ vzpomněl další z účastníků a organizátorů Tom Háček.

Až dorazí hlavní signál na poslední článek řetězu, posvátnou horu Radhošť, odešlou organizátoři stanovištím zprávu o tom, že se záměr podařil. Poté můžou jednotliví ohněstrůjci sami vyzkoušet nejrůznější formy signalizace. Například barvení plamene či zakrývání ohně dekou.