Centrum má vyrůst v blízkosti kostela a školy. Zastupitelé také počítají s demolicí staré hospody a sálu. „Než přestavovat starý objekt, jeví se jednodušší, efektivnější i dispozičně výhodnější postavit nový,“ doplnila starostka Zašové Anna Mikošková.

V současné době se snaží zastupitelé sehnat na stavbu centra peníze. Projekt vychází na padesát milionů korun. Pokud tuto částku zastupitelé neseženou počítají s tím, že se centrum postaví i za méně peněz.

„Musíme se přizpůsobit podmínkám dotace, protože bez finanční pomoci obec není schopna tak nákladný projekt realizovat,“ dodala Mikošková.