„Jedná se o místo, kde byli pohřbíváni zemřelí sirotci místního ústavu svatého Josefa a později, po přeměně sirotčince na domov důchodců, i mnozí jeho klienti," vysvětlil Zašovjan Josef Krůpa.

Kamenný podstavec byl v havarijním stavu. „Náhrobek se tolik nakláněl na stranu, že hrozil jeho pád. Proto byla nutná oprava," poznamenal starosta Zašové Jiljí Kubrický.

O rekonstrukci kříže se postaral uznávaný restaurátor Allan Doupal. „Oprava to byla standartní. Moje práce se opírala o restaurátorský záměr," podotkl restaurátor.

Pomník bylo potřeba vyčistit, místy navětralý povrch napustit konzervační kapalinou a poškozené části dotmelit. „Nejvíce poškozená pak byla středová část pomníku, kde bylo potřeba znovu doplnit nápis. Poté jsem ještě sejmul Krista, kterého bylo potřeba znovu pozlatit," dodal Allan Doupal.

Kříž se v Zašové rozhodli opravit ještě z jednoho důvodu. Označuje totiž místo posledního odpočinku Růženy Staňkové, jedné z velkých osobností Zašové.

Slečna Růžena Staňková se narodila v roce 1869 v Moravské Ostravě. Jejím otce byl tamější úspěšný stavitel. Velká filantropka a lidumilka zůstala svobodná a bezdětná, proto se rozhodla veškeré své věno i majetek věnovat nově zřízenému ústavu pro sirotky v Zašové. Zde se usadila a celý svůj život zasvětila sirotčinci a péči o opuštěné, postižené a zanedbané děti.

Když v roce 1943 zemřela, byla podle svého posledního přání pochovaná mezi hroby sirotků ze Zašovského ústavu.

Restaurace centrálního kamenného kříže vyšla na 65 tisíc korun. Zhruba polovinu peněz získala Zašová z Fondu kultury Zlínského kraje.