Ve srovnání s klasickou třídou se tyto liší v organizaci i metodách výuky. „Ve třídách není klasická tabule, ke které by všichni vzhlíželi, děti nesedí ve standardních lavicích," přiblížil ředitel Základní školy Sychrov Vsetín Michal Molek.

Také vyučování je takzvaně otevřené, není pevně rozděleno na vyučovací hodiny. Zcela chybí zvonění. „Snažíme se respektovat osobnost dětí, dát prostor jejich kreativitě," zdůraznil Michal Molek.

Učitelka se mění na průvodkyni. Jak ji budou děti oslovovat?

Malí školáci v alternativních třídách také nemají učitelku, ale takzvanou průvodkyni. Ta ve vyučování využívá alternativních vzdělávacích postupů, jako je matematická metoda profesora Hejného, metoda splývavého čtení Sfumato, prvky školy Montesorri a podobně.

Ředitel Michal Molek prozradil, že spouštěcím podnětem pro otevření alternativních tříd byli rodiče dětí. „Před časem za mnou přišli dva tatínci a ptali se, zda bych o zřízení takové třídy neuvažoval. Že ze strany rodičů by o to byl zájem," připomněl Michal Molek.

Dvě nové alternativní třídy otevřeli v sychrovské škole symbolicky v roce třicátého výročí jejího fungování. Oslavy tohoto jubilea jsou rozplánované na celý rok. A školáci se mají na co těšit. Nebudou chybět školní kulturní akce ani sportovní turnaje, nebo výstavy výkresů sychrovských školáků. V plánu je také focení kalendáře. „Vše vyvrcholí před koncem roku, v květnu či červnu, školní akademií. Zúčastní se jí současní i bývalí žáci školy, učitelé i zástupci našeho zřizovatele, tedy Města Vsetín," nastínil Michal Molek.

INFORMOVALI JSME Velký den pro malé školáky! Podívejte se, jak poprvé usedli do lavic