Předpis, který začne platit od 2. května, schválili na svém posledním zasedání rožnovští radní. „Řád mimo jiné vymezuje prostory a stanovuje podmínky pro stánkový a další prodej," přiblížil mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

Tržní řád je závazný pro celé území města Rožnov bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví pozemků, na nichž se nachází místo prodeje a poskytování služeb. „Reagujeme na problémy se stánkaři, kteří dosud v podstatě neregulovaně obsazovali různé plochy ve městě," vysvětlila starostka Markéta Blinková.

Povoleny jsou pouze úředně schválené veřejné sbírky, například Tříkrálová sbírka nebo sbírka Domova Kamarád u vánočního stromu. „Také třeba celorepublikové sbírky organizované Charitou ČR nebo společností ADRA," doplnila Markéta Blinková.

Stánkaři mohou své zboží nabízet pouze na stanovených místech, například na tržišti v Palackého ulici, ve vymezeném prostoru na Horních Pasekách či na konkrétních místech kolem Masarykova náměstí.

Rožnov není prvním městem, které se rozhodlo zatočit s pouličními prodejci. Od poloviny listopadu minulého roku mají zapovězenou činnost též ve Vsetíně. Letos v březnu pak podomní prodej zakázali také ve Valašském Meziříčí.