Vedoucí právního odboru města Rožnov Olga Vrublová informovala, že Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání společnosti IPR v takzvaném hlavním sporu. V něm jde celkem o 27 nemovitostí včetně tří bytových domů. „V ruce máme pravomocný rozsudek, podle kterého vlastníkem nemovitostí není společnost IPR," tlumočila rožnovským zastupitelům dobrou zprávu Olga Vrublová.

V platnosti tak zůstává dřívější verdikt soudu krajského, z něhož vyplývá, že sporné nemovitosti mají patřit městu Rožnov.

Podle NS dovolání společnosti IPR v části, v níž výslovně směřovalo proti dřívějšímu rozsudku odvolacího soudu, a také ve výrocích o nákladech řízení postrádalo jakoukoliv argumentaci, a nemělo tedy žádnou z náležitostí vyžadovaných zákonem.

„V tomto rozsahu je tedy dovolání zatíženo vadou, již neodstranitelnou, jež brání pokračování v dovolacím řízení. Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání, dovolání žalobkyně (společnost IPR pozn. redakce) odmítl," vysvětlil předseda senátu NS Pavel Příhoda.

Úplně vyhráno však Rožnov přece jenom zatím nemá.

Společnost IPR se může uchýlit ještě k ústavní stížnosti. Na její podání má dva měsíce. Podle Olgy Vrublové však ústavní stížnost již nepatří mezi takzvané opravné prostředky. Podává ji ten, kdo se domnívá, že jeho práva byla dotčena ve smyslu ústavy a Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud nemůže změnit již platné soudní rozhodnutí, může je ale zcela zrušit, pokud uzná, že stížnost byla oprávněná.

Druhý úspěch zaznamenali právní zástupci Rožnova u Krajského soudu v Ostravě, který vyhověl odvolání města proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ve věci určení vlastnického práva k budovám Základní školy na Záhumení a Mateřské školy na Koryčanských Pasekách.

V tomto případě město v roce 2012 podalo proti společnosti IPR žalobu o určení vlastnictví k uvedeným budovám, kterou však okresní soud vloni zamítl. „Nyní na základě úspěšného odvolání města bude valašskomeziříčská pobočka Okresního soudu ve Vsetíně jako soud prvního stupně znovu rozhodovat o žalobě města o určení vlastnického práva," vysvětlil mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

„Obě zprávy jsou samozřejmě velmi pozitivní a velké poděkování patří Thomasi Mumulosovi, který město ve sporech s IPR zastupuje, i našemu právnímu odboru," komentoval vývoj soudního sporu starosta Rožnova Radim Holiš.

Rožnovská radnice se o nemovitosti se společností IPR přetahuje už šestnáct let. Jde o majetek po bývalé Tesle Rožnov, rozdělené při privatizaci v roce 1992 do čtrnácti nástupnických organizací.