„Lidé si stěžovali, že je z amplionů špatně slyšet, tak jsme ty nejpoškozenější kusy vyměnili,“ řekla starostka Jiřina Sklenská.

Oprava rozhlasu stála dvě stě deset tisíc korun a sto padesáti tisíci přispěl obci Zlínský kraj.

„Po výměně asi šesti lampionů a vybudování dalších tří bezdrátových stanic slyší lidé lépe nejen hlášení obce, ale mohou být také včas informováni v případě mimořádných událostí,“ popsala Sklenská. Rozhlas totiž získal výstražné zvukové hlášení z centrálně řízeného vyrozumívacího a varovného systému.

„V obnově bychom chtěli pokračovat i v následujících letech, řekla starostka a vysvětlila,“ že rozhlas by mohl být napojen na integrovaný záchranný systém, jehož součástí je srážkoměr a čidla, která sledují vzestup hladiny při povodních.„Záležet ale bude na tom, zda se nám podaří získat z kraje nebo jiných zdrojů dotaci,“ doplnila starostka.