V plánu je vybudování nového přemostění potoka Vranča vedle mostu stávajícího, který je ve velmi špatném stavu (na sedmibodové stupnici je hodnocený stupněm šest).

Most se nachází na silnici, která prochází údolím Vranča a vede až na Kohútku hřeben Javorníků na hranici se Slovenskem. Je vzdálený dva a půl kilometru od napojení na hlavní silnici II. třídy v centru Nového Hrozenkova.

„Stavba řeší částečnou demolici stávajícího mostu se zachováním opěr, které budou navazovat na nový most. Silnice v novém směrovém vedení je navržena v šířce zpevněné vozovky 6,5 metru, celková délka úpravy je 236 metrů,“ přiblížil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Zhotovitelem stavby je brněnská firma Firesta, smluvní cena činí 19,102 milionu korun včetně DPH. Stavební práce jsou rozdělené do tří etap a vyžádají si částečné uzavírky. Provoz budou kyvadlově řídit semafory.