Pracovníci hvězdárny připravili pro příchozí bohatý program. Nabídli například exkurzi do hlavní budovy hvězdárny i do budovy odborného pracoviště. Tady se lidé seznámili s vybavením pro pozorovatelskou činnost.

Díky přízni počasí bylo možné také pozorovat slunce v hlavní kopuli hvězdárny i pomocí přenosného dalekohledu.

Nechyběla přednáška s ukázkou a výkladem toho, jak se pozorovaly proměnné hvězdy kdysi a dnes. Přístupná byl též historický objekt Ballnerovy hvězdárny z roku 1929, která je nejstarším zařízením tohoto typu na Moravě.