Dvě velké parkovací plochy vzniknou ve městě do poloviny června. „V areálu bývalé Křižanovy pily, u vlakového nádraží, se bavíme o zpevněné ploše pro cirka 75 vozidel,“ přiblížil meziříčský místostarosta Petr Nachtmann.

Výrazně se tím rozšíří parkovací možnosti například pro cestující, kteří zde přesedají na vlak nebo obyvatele přilehlého sídliště.

„Do budoucna pak na ploše počítáme se vznikem dopravního terminálu, parkovacího domu, nového městského úřadu či bytových domů,“ nastínil další osud bývalé Křižanovy pily Nachtmann.

Šestačtyřicet nových parkovacích míst vznikne také v ulici Železničního vojska mezi místní stanicí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a Úřadem práce. Město tak reaguje zejména na žádost hasičů, kteří se dlouhodobě potýkají se ztíženým průjezdem mezi odstavenými vozidly na této ulici.

„V lokalitě je také azylový dům pro matky s dětmi a pobočka okresního soudu, takže vytvoření nových parkovacích kapacit je zde již nezbytné,“ pokračoval místostarosta.

Třebaže se v souhrnu jedná o 120 nových parkovacích míst, prostředky, které za jejich zbudování radnice zaplatí, nejsou až tak závratné. „Díky tomu, že se jedná o zpevnění stávajících nevyužívaných ploch, bavíme se o nákladech osm set tisíc korun,“ uzavřel Petr Nachtmann.