Cesta z ulice Křižná ke kruhovému objezdu u balíren se zprůjezdní v neděli. Po dobu prací mohou chodci používat chodník po pravé straně směrem k balírnám.

„Žádáme všechny občany i návštěvníky města, aby dbali bezpečnosti a pokynů pracovníků provádějících kácení,“ upozornila mluvčí meziříčské radnice Vendula Králová.