„Ruší se pracovní a řádná jednání zastupitelstva města, ale také schůzky všech výborů a komisí. Nadále bude pravidelně zasedat Bezpečnostní rada města a zachovaná je také činnosti rady města,“ popsal současnou situaci starosta Robert Stržínek.

Doplnil, že vedení města je také v pravidelném kontaktu s ředitelem Nemocnice Valašské meziříčí, záchrankou, hasiči, Policií ČR a městskou policií.

„Poskytneme jim část z cirka dvacet let starých ochranných masek, které máme hermeticky uzavřené a uložené ve skladu civilní ochrany, a o které projevili zájem,“ dodal starosta.

Všechna další opatření bude radnice zveřejňovat na oficiálním webu www.valmez.cz a prostřednictvím dalších komunikačních kanálů včetně Mobilního rozhlasu, kde je registrovaných už téměř 1 300 uživatelů.

ŠKOLKY BUDOU OD ÚTERÝ ZAVŘENÉ

K dalším krokům, k nimž vedení radnice přistupuje, patří uzavření všech sedmi městem zřizovaných mateřských škol. Opatření je platné od úterý 17. března.

„Zároveň však se Zlínským krajem jednáme o zřízení jednoho zařízení, které bude určeno výhradně pro děti ve věku od tří do deseti let zaměstnanců Nemocnice Valašské Meziříčí a složek IZS (hasiči, policie, zdravotnická záchranná služba), případně exponovaných sociálních služeb. Zajištění hlídání děti pro tyto profese je nezbytné k zachování jejich provozu a poskytované péče,“ uvedla místostarosta Yvona Wojaczková.

NA ÚŘAD SE MUSÍ OBJEDNAT

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci je uzavřený také Městský úřad Valašské Meziříčí.

„Pokud je návštěva úřadu pro občana nezbytná, je nutné se dopředu objednat telefonicky,“ upozornil tajemník úřadu Josef Matocha. Úřední hodiny pro objednané klienty jsou pouze v pondělí a středu v době od 8 do 11 hodin.

„Současně úřad po dobu nezbytně nutnou omezuje také nařízená ústní jednání. Případné prominutí lhůt budeme řešit individuálně,“ řekl tajemník.

DIAKONIE NABÍZÍ POMOC

S nabídkou pomoci přicházejí pracovníci meziříčské Diakonie. Zejména senioři, ale také lidé s hendikepem mohou v případě potřeby využít telefonní číslo 734 698 906.

„Zaměstnanci Diakonie jim poradí, jak v případě aktuální karantény postupovat či na koho se obrátit s prosbou o pomoc,“ přiblížila místostarostka Meziříčí Zdislava Odstrčilová.

Provoz Diakonie Valašské Meziříčí zůstává zachovaný, vyjma ambulantní služby denního stacionáře a sociální rehabilitace. V případě pobytových služeb platí zákaz návštěv, vyjma návštěv terminálních pacientů za podmínek stanovených nařízením ředitele.

MHD JE ZDARMA, ALE PLATÍ PŘÍSNÁ OPATŘENÍ

Od pondělí 16. března až do odvolání bude nástup do autobusů MHD možný pouze druhými nebo třetími dveřmi. Z toho důvodu se ve vozech nevydávají jízdenky. Až do odvolání je tak doprava MHD ve Valašském Meziříčí zdarma.

ZAČALA RAJONOVÁ OČISTA MĚSTA

V pondělí 16. března začalo ve Valašském Meziříčí plánované rajonové čistění komunikací a parkovišť.

„Naší snahou je omezit prašnost ve Valašském Meziříčí a jeho místních částech. Proti původnímu plánu však bude rajonová očista probíhat pouze strojově. Přivítáme také, když zejména pracující občané v daný termín uvolní parkovací místa, aby mohla být očištěna. Ruční dočišťování však probíhat nebude, aby nedocházelo k víření prachu,“ doplnil starosta Robert Stržínek.