Odstřel je povolen od 1. října do 25. března a má jasná pravidla. „Kormorány smí zabíjet jen lovci, kteří k tomu mají souhlas pověřených městských úřadů,“ popsal předseda meziříčského rybářského svazu Vojtěch Macháň.

Zástupci Petrova cechu musí vést záznamy o výskytu ptáků, evidovat místo a čas zastřelených kusů. A musí upřednostnit plašení před zabíjením. Lov kormoránů má ale i další omezení. Myslivci mohou zastřelit jen každého sedmého ptáka z hejna. Z toho zároveň vyplývá, že nesmí střílet na hejno, ve kterém je opeřenců méně .

Rybářský svaz si dlouho stěžoval, že mu hladoví ptáci decimují rybí populaci a působí milionové škody. Celkem jich loni napočítali třicet sedm tisíc. Přičemž se denně jich u Bečvy v Meziříčí viděli přes tisícovku.

Každý z opeřenců každý den spotřebuje tři čtvrtě kila ryb. Stejné množství zabije nebo zraní bez užitku.„Každoročně nám tak tito ptáci napáchají škodu za dva a půl milionu korun,“ přiblížil Macháň s tím, že kormoráni zabíjejí hejna ohrožených a také chráněných druhů ryb.

Přemnožení kormoránů je podle něj výsledkem jejich nesmyslného hájení. „Už odstřel patnácti procent z jejich počtu je pro nás velkým úspěchem,“ řekl Macháň. Aby se rybí populace dostala na původní stav, muselo by podle něj dojít k markantnímu snížení těchto ptáků. „A to celoplošně, nejen v některých úsecích Bečvy,“ vysvětlil předseda meziříčských rybářů.

Ekologové nejsou v rybáři v rozporu s tím, že by nebylo potřeba stavy kormoránů regulovat. „Je jich tu skutečně více, než kolik příroda snese,“ řekl ornitolog Miroslav Dvorský. Tvrdí ale, že je jich v meziříčském revíru méně, než uvádějí rybáři.„Jsou jich tady stovky, ale kdyby jich bylo přes tisíc, moc bych se divil. To naprosto odporuje našim číslům,“ vyjádřil se Dvorský.

Vsetínští rybáři kormorány nesčítají. „Už jich pár přiletělo, ale zatím je víceméně klid. Začnou se k nám stahovat, až zamrzne Bečva v Meziříčí,“ řekl hospodář vsetínského rybářského svazu Zdeněk Žáček.

Vyčísleny nemá ani škody, které nenasytní ptáci na řece způsobí. „Nicméně když jsme loni chytali pstruhy na Bečvě nedaleko Bystřičky, vytáhli jsme jich z vody jen pětadvacet, a to v místě, kde jich běžně nalovíme tři stovky,“ upozornil hospodář vsetínského rybářského svazu Zdeněk Žáček. Také zástupci Petrova cechu ze Vsetína proto chtějí stavy rybožravých ptáků regulovat. „Čekáme na vyjádření krajského úřadu,“ doplnil Žáček.